Organisatsiooni areng, meeskonnakoostöö, juhtimine

Muusikateraapia Keskuse koolitused ja treeningud koostatakse iga tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Igale koolitusele eelneb PÕHJALIK EELTÖÖ (silmast silma või e-posti teel intervjuud või küsitlused, milledest saadav info võetakse aluseks koolituste eesmärgistamisel ja sisu koostamisel) ning koolituse järgne ÜKSIKASJALIK KOOLITAJAPOOLNE TAGASISIDE (kirjalik ja/või suuline) koolitusel tehtud tähelepanekutest ning soovitused edasiseks meeskonna arendamiseks.

drumsMeeskondade arendamise TERVIKPROGRAMMID sisaldavad lisaks koolitustele-treeningutele soovi korral või vajadusel ka PSÜHHOTERAPEUTILIST MUUSIKATERAAPIAT ja/või COACHINGUT LOOVMEETODITEL meeskonnaliikmete enesearengu toetamiseks.

Allpool leiate näidiskoolituste programmid, mida saame koolituste koostamisel soovi korral aluseks võtta:

UUS! LOOVUSPÄEV JUHTIDELE: JUHT KUI DIRIGENT, ORGANISATSIOON NAGU ORKESTER

UUS! MEESKONNA KOKKUKÕLA: LOOVTREENING ETTEVÕTTE JUHTKONNALE

UUS! LOOV SUHTLEMISOSKUSTE TREENING

EFEKTIIVNE LOOVMEETOD MEESKONNATREENINGUKS – TEAM-GIM

MEESKONNAKOOSTÖÖ ARENDAMINE LÄBI MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE

ORGANISATSIOON NAGU ORKESTER

LOOV MOTIVATSIOONIKOOLITUS

ENESEARENG LÄBI MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE

SÜSTEEMNE LÄHENEMINE ETTEVÕTLIKKUSEGA SEOTUD VÄÄRTUSTE KOHANDAMISEL ORGANISATSIOONI KONTEKSTI


SAATKE MEILE OMA KOOLITUSVAJADUS, täies alloleva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by