Referentsid

– Treening andis meeskonnale rohkem ühtekuuluvustunnet ja teineteise paremat mõistmist, avatumad suhted ja erinevate lähenemiste aktsepteerimise, samuti võimaluse näha üksteist teises ja pisut ootamatus valguses.
– Meeldiv oli leida koos tegutsedes uusi võimalusi. Kogesin enese sisemaailma avardumist, see oli rutiinivaba ja pingeid maandav kogemus. Rännakust tekkis meeldiv rahulolu tunne.
– Laululoomisel üllatas kogu meie meeskond, et nii lühikese ajaga suutsime nii toreda laulu ja pillimängu välja mõelda. Meeskonna ühtsustunde kogemine oligi vast kõige meeldivam.

SEB panga meeskonnatreening

– Oluline oli kogeda, et kui soovime, siis suudame meeskonnana esmalt täiesti võimatuina näivaid tegusid toime panna ning tegemise protsessi ja selle tulemit nautida, kasvõi laulu luua!
– Õpetas enam kuulama, märkama detaile ja seoseid looma, otsima vastuseid seni arusaamatuks jäänud küsimustele, mõistma.
– Andis hea võimaluse oma meeskonnakaaslaste mõttemaailma rohkem sukelduda ja näha asju nende vaatenurgast.
– Täieliku ahaa elamuse sain ühisest kujutlusmatkast (TEAM-GIM), mis näitas, milline on kujutluse jõud. Peale matka oli tunne, et viibisime seal üheskoos reaalselt.
– Sain tunnetada emotsionaalset ühtsust ja avatust ja loovuse pinget, mis oli värskendav.
– Innustas tegema järgmisi samme selle nimel, et meie meeskond suudaks ka edaspidi „raskeid mäetippe“ vallutada.

Eesti Õdede Liidu meeskonnatreening

– Treening andis ühtsustunnet, koostöökogemuse tavapärasest erinevas vallas. Pani mõtlema ja laiema pilguga meeskonnale vaatama.
– Tulid nähtavaks kolleegide arvamused, milline meeskond on ja milliseks võiks saada.
– Oli põnev inimesi hoopis teise nurga alt näha. Sai teada nii mõndagi töökaaslaste kohta, mida varem ei teadnud. Õppisime üksteist rohkem tundma.
– Sai uut energiat, positiivset mõtlemist.

G4S meeskonnatreening

– Saime üheskoos näha, milline on meie meeskond tänasel päeval ja kuhu meil on vaja liikuda, et meie koostöö sujuks väga hästi.
– Kõige enam meeldis mulle põhjalik analüüs, mida me tegime sisuliselt kogu treeningu vältel. Mul oli ehk teistsugune ettekujutus treeningust, seetõttu tugev arutelu vorm ning psühholoogiline külg andsid treeningule teise suuna, mis oli väga positiivne.
– Ühine muusikapala loomine liitis väga ning tekitas kõikides meeskonna liikmetes väga positiivseid elamusi. Kõik said oma rolli täita ja oma panuse anda… näide kui oluline on ühine panus, et midagi luua.
– Seda oli meie meeskonnale kindlasti vaja. Kuigi olime enamusest asjadest teadlikud, nende korraga kõigi ees väljaütlemine-üles kirjutamine on need, mida meil reaalselt vaja teha oli. Nüüd on ainult meie endi teha võtta kõik, mida me valmis mõtlesime ja rakendada see ellu.

Riskianalüüs OÜ meeskonnatreening

– Kõige meeldivam oli, et õppisin rohkem enda sisemist häält kuulama ja saan seda igapäevaelus ise ka rakendada. Koolitus õpetas võtma aega iseenda jaoks.
– Sain aru, miks muusika kuulamine mulle nii palju meeldib, oskan seda edaspidi suunata kasulikumas suunas.
– Meeldis pingevaba suhtlemine ja enese avamine tegevustes.
– Raske on suurt hulka inimesi ühel ajal ühele lainele saada, seda enam hindan koolitaja võimet inimesi muusika kaudu ühendada.

PRIA meeskonnakoolitus

– Väga meeldis mõte sellest, et kõik mida me selle treeningu ajal teeme või kogeme, on õige (ei ole valesid vastuseid, unistusi jne). Jõudsin uuesti äratundmisele, et inimesed on väga erinevad, igaüks tajub maailma omal viisil.
– Väga kena ja paju mõtlemisainet pakkuv muusika kujutlusmatkaks. Mulle meeldis ka see osa kus saime instrumente kasutada, siin tundsin ennast omas elemendis.

Tallinna Linnakantselei allüksuse lühitreening

– Treening andis äratundmise, et me mõtleme sarnaselt, meil on ühesugused mured, rõõmud ja kordaminekud. Me ei ole üksi oma murede ja probleemidega. Rühmatöö lähendas kolleegidega.
– Sain äratundmise, et asjad (olukorrad, seisukohad) näivad Sinule alati teistsugusena kui teistele. Iga inimese probleemid ja takistused saavad alguse ikka iseendast, kui oskad neid näha on võimalik ise ka lahendusi otsida.
– Meeskonnast sai meeskond selle kõige paremas tähenduses. Treening andis rohkem ühtekuuluvus- ja õlatunnet ja lähendas emotsionaalselt.
– Treening võimaldas enesereflektsiooni, oma positsiooni teadvustamist meeskonnas ning sai midagi uut teada ja paremini tundma õppida iga meeskonna liiget. Nähtavaks said isikuomadused, mida muidu on võimatu hoomata.

Rahvakultuuri keskuse meeskonnatreening

– Treening andis tugeva ühtekuuluvustunde ja üksteise toetuse. Sügavama tunnetuse, kes on kes ja mis on talle oluline, millised on tema ootused. Hästi hea ja soe tunne oli peale koolitust ja tegelikult kestab see siiani – üksteisest hoolimine, teineteise toetamine ja mõistmine on minu arvates oluliselt parem kui enne koolitust.
– Treening andis uusi vaatenurki meeskonnaliikmete kohta. Mõjutas positiivselt ja andis uut hingamist.
– Koolitus andis mulle uut infot oma kaaslaste kohta ning julgust leida nendega kompromisse ja ühist keelt. Meeldis vaba ja mõnus atmosfäär treeningul.

My City Hotel’i meeskonnatreening

– Meeldis vaba ja rahulik õhkkond treeningul.
– Muusikaline matk tekitas hinges rahu. Need olid hetked enda jaoks.
– Teadvustasin, et oluline on olla mõtetes ka iseendaga, võtta endale rohkem aega. Muusika toetas oma sisemaailma minekut.
– Meeldiv kogemus ja mõnus lõdvestus. Muusika aitab luua fantastilisi elamusi.

Lauliku lasteaia meeskonna enesejõustamise lühitreening

– Uskumatult hea oli end materjalide ja värvide kaudu muusika saatel väljendada. Põnev oli jälgida, kuidas loovharjutuse käigus pärast muusikapala kuulamist paljudel esialgne kunstiteos muutis kuju ja tähendust. See tõi muusika mõju selgelt esile.
– Kõige meeldivam oli see, kuidas muusika pani uskumatu jõuga liikuma nii palju erinevaid ja tähendusrikkaid kujutlusi. Mitte ebameeldiv, vaid pigem üllatav oli see, kuidas ma suutsin end võõras seltskonnas avada.
– Koolitaja suutis luua usaldava keskkonna, kus olid olemas suurepärased tingimused endasse vaatamiseks. Koolitaja on oma ala professionaal ja seda oli tunda kogu teekonna jooksul, mida sellel päeval läbisime (grupiprotsessid, kuulamisoskus, mõistmine, empaatia jne.).

Muusikateraapia päev