Muusikateraapia

Mis on muusikateraapia?

Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav tõenduspõhine teraapiavorm, milles nii muusika kuulamisele kui musitseerimisele põhinevaid meetodeid ja tehnikaid rakendatakse eesmärgipäraselt nii tervisennetuses, ravis kui rehabilitatsioonis.

Muusika kõnetab ja mõjutab igaüht. Terapeutiliselt eesmärgistatud muusikalised tegevused toetavad erinevate emotsionaalsete, kognitiivsete ja füsioloogiliste funktsioonide toimimist ning aitavad avada inimpsüühika sügavamaid kihte.

Keda muusikateraapia aitab?

Muusikateraapiasse on oodatud kõik, osalemiseks ei ole tarvis muusikalisi oskusi või teadmisi.
Muusikateraapiat rakendatakse efektiivselt stressiga toimetuleku parandamisest meeleolu- ja ärevushäirete ning psühhooside ravini, kriisiseisundite leevendamisest enesearendamiseni, vaimsete ja füüsiliste puuetega lastest ja täiskasvanutest koomapatsientideni, enneaegsetest vastsündinutest dementsete eakateni jne.

Kuidas muusikateraapiat läbi viiakse?

Muusikateraapias on kasutusel hulgaliselt erinevaid tehnikaid ja meetodeid, milledest muusikaterapeut valib konkreetsele kliendile sobivad. Muusikateraapia protsess on iga kliendi puhul unikaalne, lähtudes kliendi problemaatikast ja teraapia eesmärkidest.

Muusikaliste tegevuste kõrval kasutatakse muusikateraapias ka teisi loovtehnikaid ning erinevaid verbaalseid sekkumisi. Verbaalne töö on oluliseks osaks psühhoterapeutilises muusikateraapias täiskasvanutele ja noorukitele, samas laste muusikateraapia on suuremas osas muusikaliste tegevuste põhine.

Muusikateraapias ei rõhutata inimese haigust, puuet või nõrkusi, vaid võimaldatakse kontakti võtta oma mängulise ja loomingulise küljega ning keskendutakse selles avanevatele potentsiaalidele.

Muusikateraapia seansi pikkus jääb tavaliselt 45-90 minuti vahele, teraapiaprotsessi kogupikkus võib varieeruda mõnest kuust mitme aastani. Teraapiaseansi ning teraapiaprotsessi pikkus sõltuvad kliendi probleemide või häirete iseloomust, vanusest, keskendumisvõimest, aga ka kliendi motiveerituse astmest teraapia tulemuste saavutamisele.

Muusikateraapia Keskusesse ootame inimesi järgmiste näidustuste puhul:

Psühhoterapeutiline muusikateraapia, sh BMGIM-teraapia (täiskasvanud ja noored):

 • ärevus, ärevushäired
 • meeleolulangus, depressioon
 • traumajärgne stressihäire (PTSD)
 • elukriisid
 • läbipõlemine
 • psühhosomaatilised häired
 • leinatöö
 • suhteprobleemid
 • kohanemisraskused
 • eneseotsingud

Funktsionaalne muusikateraapia (lapsed ja noored):

 • autismispektri häired
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäired
 • kõnehäired
 • motoorika häired
 • taju- ja tunnetuse häired
 • keskendumisraskused
 • suhtlemisraskused
 • emotsionaalsed häired