Grupiteraapia

Käivituvate teraapiagruppidega tutvuda ja eelregistreerida saate SIIN

————————————————————————————————————————————

Grupimuusikateraapia tugineb samadele põhimõtetele, mis on aluseks individuaalsele muusikateraapiale. Grupiteraapia peamiseks väärtuseks on grupi liikmete omavahelise interaktsiooni võimalus: muusikalistes ja teistes loovates grupitegevustes saab „proovida” uudseid käitumismalle, väljendada emotsioone ja tundeid, mida seni on vaid endas kantud ning saada oma käitumisele, eneseväljendusele ja reaktsioonidele grupilt väärtuslikku tagasisidet, mille kaudu kogetut edaspidi tavaellu rakendada.

Grupimuusikateraapia on abiks sotsiaalse suhtlemise hõlbustamisel ja suhete parandamisel. Muusikalised grupitegevused aitavad kontaktiloomisel teiste inimestega, integreerumisel gruppi, võimaldavad kogeda aktsepteerimist ja ühtekuuluvustunnet, aitavad suurendada eneseteadvust ning tõsta enesehinnangut.

Rühmamuusikateraapias kasutatakse nii kuulamisele kui musitseerimisele põhinevaid tegevusi: muusikalised kujutlusmatkad, grupikujutlused, lõdvestumine, muusikaline suhtlemine, muusikalised rollimängud jms. Teraapiasse on põimitud ka teisi loovaid väljendusvahendeid – joonistamist, maalimist, voolimist. Rühmamuusikateraapias leiab kasutust ka psühhodünaamiline retseptiivse muusikateraapia meetod Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), milles spetsiaalselt valitud muusikat kasutatakse kujutluste esiletoomiseks, nende läbitöötamiseks ja mõtestamiseks. BMGIM pakub osalejale unikaalse kogemuse, võimaldades oma rikkas kujutlustemaailmas uurida kõike seda, mida ta oli, on või tahaks olla, et saadud kogemusi hiljema analüüsida ning väärtuslik osa sellest oma igapäevaellu rakendada.

Teraapiameetodid valitakse konkreetse grupi liikmete vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt.

Grupiteraapia puhul kehtib konfidentsiaalsuse nõue kõigile grupis osalejatele: kõik, mis selles grupis toimub, jääb teraapiaruumi seinte vahele ja sellest ei tohi rääkida kolmandatele isikutele. Iga osaleja võib loomulikult kõikidega jagada seda, mida ta ise koges või avastas teraapiaprotsessi jooksul, kuid teiste grupi liikmetega toimuv peab jääma konfidentsiaalseks.

Pakume muusikateraapia gruppe erinevatel alustel ja eesmärkidel.

Kui kahtlete grupi valikus, siis palun võtke meiega ühendust ning aitame Teie vajadustele sobiva grupi leida.