Keskusest

Inimene on unikaalne. Ja nii on unikaalsed ka tema hoiakud ja väärtused, vaade endale ja ümbritsevale, tema arusaamad ja ettekujutused elust ja inimestest. Unikaalsed on ka tema siseheitlused, kahtlused ja kõhklused ning hirmud.

Muusikateraapia Keskus on ellu kutsutud selleks, et toetada unikaalse inimese toimetulekut iseenda ja ümbritsevaga ning pakkuda enesearenguvõimalust neile, kel on soov elada oma elu senisest täisväärtuslikumalt.

Muusika ja loovtegevused avavad võimalused oma sisemaailma paremaks tundmaõppimiseks ja tasakaalustamiseks, endas senikasutamata ressursside leidmiseks, pingete, ärevuse ja stressi leevendamiseks, meeleolu parandamiseks, läbipõlemise ennetamiseks, suhtlemise ja koostöö tõhustamiseks, taju- ja tunnetusprotsesside arendamiseks jpm. Lisades neile kaasaegsed muusikateraapia tehnikad ning efektiivsed koolitusmeetodid, pakume võimalust parandada oma tervislikku seisundit ja elukvaliteeti ning saavutada paremat toimetulekut ja suuremat rahulolu nii isiklikus elus kui töös.

Alice Pehk, PhD
muusikaterapeut/psühhoterapeut, BMGIM-terapeut, loov-coach, loovkoolitaja, muusikateraapia superviisor
Muusikateraapia Keskuse juhataja