Keskusest

Inimene on unikaalne. Ja nii on unikaalsed ka tema hoiakud ja väärtused, vaade endale ja ümbritsevale, tema arusaamad ja ettekujutused elust ja inimestest. Unikaalsed on ka tema siseheitlused, kahtlused ja kõhklused ning hirmud.

Muusikateraapia Keskus on ellu kutsutud selleks, et toetada unikaalse inimese toimetulekut iseenda ja ümbritsevaga ning pakkuda enesearenguvõimalust neile, kel on soov elada oma elu senisest täisväärtuslikumalt.

Muusika ja loovtegevused avavad võimalused oma sisemaailma paremaks tundmaõppimiseks ja tasakaalustamiseks, endas seni kasutamata ressursside leidmiseks, pingete, ärevuse ja stressi leevendamiseks, meeleolu parandamiseks, läbipõlemise ennetamiseks, suhtlemise ja koostöö tõhustamiseks, taju- ja tunnetusprotsesside arendamiseks jpm. Lisades neile kaasaegsed muusikateraapia tehnikad ning efektiivsed koolitusmeetodid, pakume võimalust parandada oma tervislikku seisundit ja elukvaliteeti ning saavutada paremat toimetulekut ja suuremat rahulolu nii isiklikus elus kui töös.

Viime läbi ka avalikkusele suunatud teabe- ja koolituspäevi ning mitmesuguseid grupitreeninguid muusika ja muusikateraapia ning teiste tervisedenduslike võimaluste propageerimiseks.
Meie keskus panustab ka muusikateraapia ja vaimse tervise valdkonna arengusse laiemalt läbi muusikateraapia spetsialistide erialase pädevuse kasvatamise koolituste ja supervisioonide kaudu ning tehes koostööd Eesti Muusikateraapia Ühingu ja Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga VATEK.

Muusikateraapia Keskuse spetsialistid on oma ala professionaalid, kes rakendavad oma tegevuses tõenduspõhiseid muusikateraapia sekkumisi ning lähtuvad Eesti Muusikateraapia Ühingu, Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni ja VATEK-i eetikanormidest.

Olete meie juurde hästi oodatud!

Alice Pehk, PhD
muusikaterapeut/psühhoterapeut, BMGIM-terapeut, paariterapeut, loov-coach, loovkoolitaja, muusikateraapia superviisor, muusikateraapia õppejõud
Muusikateraapia Keskuse juhataja