BMGIM-teraapia

Bonny meetod: Juhitud kujutlused ja muusika (The Bonny Method of Guided Imagery and Music, BMGIM) on rahvusvaheliselt tunnustatuim ning enimkasutatud muusika kuulamisele põhineva (retseptiivse) muusikateraapia meetod. Meetodi looja on Helen Lindquist Bonny (1921-2010).

BMGIM-teraapia on sobiv Sulle, kes Sa otsid vastuseid elulistele küsimustele ning oled valmis nende leidmiseks muusikast ajendatud kujutlustel ennast kanda laskma läbi oma sisemaailma sügavamate soppide, lubades esile tulla ja soovides vastu võtta mistahes kogemused, mida teraapiaprotsess Sulle pakub, et nendest saadav väärtuslik informatsioon teadvustada ning oma elukvaliteedi parandamisele suunata.

mandalaBMGIM on efektiivne psühhoterapeutiline eneseavamise ja -avastamise meetod, milles spetsiaalselt koostatud muusikaprogramme kasutatakse kujutluste esiletoomiseks, nende läbitöötamiseks ja mõtestamiseks. Meetodi põhiosa hõlmab muusika kuulamist avardatud teadvuse seisundis, lubades kujutlustel tulla teadvusesse ja jagada neid terapeudiga. BMGIM-i teeb unikaalseks interaktsioon kuulaja (kliendi), muusika ja terapeudi vahel, mille käigus klient saab siseneda oma rikkasse kujutlustemaailma, et uurida kõike seda, mida ta oli, on või võiks olla. Teraapia käigus tekkivaid kujutlusi saab kogeda korraga mitmel tasandil – konkreetsest abstraktseni, personaalsest transpersonaalseni. Protsessi käigus lubatakse esile tulla kõigel, mis hingest väljapääsu otsib. Liikumised muusikas ajendavad liikumisi ja muutusi psüühikas, lubades kliendil oma kujutlustes „mängida” kujutluspiltide, olukordade ja tunnetega, proovida uudseid tegutsemis- või mõttemalle, mis toovad sügavama enesemõistmise ning mida saab sobivusel edaspidi tavaellu rakendada.

BMGIM-i jaoks on töötatud välja spetsiaalsed muusikaprogrammid. Muusika pärineb nn suurtelt heliloojatelt, sh Mahler, Brahms, Chopin, Sibelius, Bach, Beethoven, Haydn, Debussy, Holst, Pärt jpt. Tegemist on süvamuusika parimate šedöövritega, mida iseloomustab etteaimatav struktuur, mitmekesine harmoonia ja meloodia ning suur liikuvus, mis aitab kujutluslikel protsessidel esile tulla ja areneda.

Oma süvapsühholoogilise, erinevaid teadvuse tasandeid hõlmava iseloomu tõttu võimaldab BMGIM võrreldes teiste (muusika)teraapia meetoditega kiiremaid arenguid teraapiaprotsessis, kiiremat jõudmist probleemide tuumani ja seega ka efektiivsemaid äratundmisi ja probleemilahendusi.

BMGIM-i seansi pikkus on tavaliselt 1,5 tundi. Seansil on omavahel ühendatud eelvestlus, lõdvestumine ja muusika kuulamine-visualiseerimine. Järgneb kogetu analüüs, rakendades tavapärase verbaalse tagasiside kõrval ka teisi modaalsusi – näiteks joonistamist, voolimist vms.
Seansid toimuvad 2-4 korda kuus vastavalt kokkuleppele ja vajadusele.

BMGIM-teraapia protsessi kogupikkus ei ole fikseeritud. Enamasti jääb seansside hulk 10-40 vahele.
Teraapiaprotsessi pikkus ja sagedus sõltub konkreetse kliendi problemaatikast, tema avatusest, enesevaatlus- ja eneseanalüüsi võimest ning ka teraapias töötamise motivatsioonist.
Vajadusel ühendatakse BMGIM-i teiste muusikateraapia ja/või psühhoteraapia meetoditega.

BMGIM-i tõendatud positiivne efekt on ilmnenud järgmiste näidustuste puhul:
– stress (sh post-traumaatiline stress)
– depressioon jt meeleoluhäired
– ärevus (sh esinemisärevus)
– sõltuvushäired
– söömishäired
Lisaks eelnimetatutele leiab meetod üha enam rakendust ennetuses ja enesearendamisel: eneseteadvuse ja enesehinnangu tõstmisel, suhete edendamisel, elueesmärkide seadmisel ja muutmisel jms.

BMGIM-teraapiat viib Muusikateraapia Keskuses läbi Alice Pehk, PhD – 25-aastase kogemusega psühhoterapeut-muusikaterapeut, AMI ja EAMI rahvusvaheliselt sertifitseeritud BMGIM terapeut, muusikaterapeutide koolitaja ja superviisor.