Helikeskkondade kujundamine

Muusikateraapia Keskuse professionaalid aitavad Teil kujundada helikeskkonda müügisaali, kontorisse, ooteruumi, salongi, toitlustusasutusse jm.

Muusika ja helid mõjutavad meid meie tahtest sõltumata. Nende mõju avaldub isegi siis, kui me nende olemasolu ei märka. Ka juhuslikult taustaks sattunud muusika mõjutab inimesi, kes selles keskkonnas viibivad ning avaldab neile teatavat toimet. Soovides töö- või tegevusruumide atmosfääri täiendada muusikaga või kujundada oma klientide ostukäitumist, on vajalik taustamuusika valida teadlikult ning eesmärgistatult. Ümbritsev helikeskkond annab ruumi sisenejale märku sellest, keda sinna oodatakse ning kõneleb ettevõtte väärtustest ja hoiakutest. Näiteks ruumis kõlav klassikaline muusika võib sinna meelitada rafineeritud maitsega haritud kodaniku, samas sellest eemal hoides mässumeelse teismelise.

Helitaust saab ruumis toimuvat, sh töö- või ostuprotsessi soodustada või seda pärssida. Muusikaga saab näiteks reguleerida ostjate liikumiskiirust, mõjutada toitlustusasutuses viibimise aega ning  klientide mugavust. Helitaust võib olla üheks määravaks teguriks, mille järgi klient otsustab, kas ta pöördub ka edaspidi Teie poole või valib mõne teise talle meeldivama paiga.

Muusika üheks funktsiooniks avalikus ruumis on ka maskeerida olmehelisid ja teisi soovimatuid helistiimuleid, mis paratamatult tänase argipäevaga kaasas käivad, aidates taas muuta ruumis viibijate kogemust meeldivamaks. Samas on aga ka väärt vahel meeles pidada, et vaikus võib olla mõnikord kaunim kõikidest helidest ning võib sobituda mõnda keskkonda paremini kui mistahes muusika.

Muusikateraapia Keskuse spetsialistid on professionaalsel kõrgtasemel ning põhinevad oma töös aktuaalsetel teadusuuringutel muusika toimest inimesele.

Meie peamised tööprintsiibid:

  • Pakume professionaalset, tõenduspõhist muusikavalikut, milles peame oluliseks nii ettevõtte unikaalse kuvandi ja konkurentidest eristumise toetamist kui ka muusika toime teaduslikult kinnitatud printsiipide rakendamist.
  • Koostame play-listid tihedas koostöös tellijaga, olles eelnevalt süvitsi analüüsinud ettevõtte kuvandit ja kliendigruppe, sh küsitlenud nii ruumides pidevalt helide keskel viibivaid töötajaid kui kliente, et välja selgitada nende kogemused ja eelistused.
  • Rakendame iga ettevõtte puhul unikaalset, just selle ettevõtte eripärasid arvestavat play-listi uuendamise maatriksit.
  • Muusikateraapia Keskus ei võta muusikat “riiulilt”, igale kliendile koostatakse just tema vajadusetele põhinev unikaalne programm.

Muusikateraapia Keskuse helidisini meeskonda juhib pikaajalise kogemusega muusikaterapeut Alice Pehk, PhD

Hind:
Iga teenus on unikaalne nii oma keerukuselt kui mahult, mistõttu hinnas lepitakse iga tellijaga eraldi kokku.

Kui soovite konsulteerida muusika valikust või olemasoleva muusika sobivusest, või soovite, et meie aitaksime Teil helikeskkonda sobivaks muuta, siis võtke meiega ühendust:

keskus(at)muusikateraapiakeskus.ee

või täitke allolev vorm: