Registreeru supervisioonile

Supervisioon muusikaterapeutidele ja muusikateraapia õppuritele

Superviisorid:
Alice Pehk, PhD, EMTR-superviisor
Kaili Inno, MSc, muusikateraapia superviisor

REGISTREERU SIIN:

Nimi

E-post

Kontakttelefon

Palun kirjeldage lühidalt supervisioonivajadust

Arve saaja andmed: nimi/ettevõtte nimi, isikukood/registrikood, aadress, arve e-posti aadress

Sooduskood

Kinnitan: Olen tutvunud ja nõustun Muusikateraapia Keskuse teenuse osutamise tüüptingimustega*

*Tutvu Muusikateraapia Keskuse teenuse osutamise tüüptingimustega siin
Teenuse osutamise tingimustega tutvumine on oluline, see sisaldab muuhulgas ka arveldamise ning supervisiooniaegade muutmise ja tühistamise tingimusi.