Kaili Inno

Kaili Inno on muusikaterapeut, koorijuht, muusikaõpetaja ja koolitaja. Ta on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal ja kaitsnud magistrikraadi kunstiteraapiates Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud Kiili Kunstide Kooli laulu eriala õpetaja ja Rahvusooper Estonia poistekoori õppekoori dirigent. Pikaajaline kogemus laste ja noortega on näidanud muusika olulist mõju isiksuse arengule ja tasakaalule.

Kaili Inno on ennast täiendanud mitmetel praktilistel koolitustel muusikateraapia, pereteraapia, eripedagoogika ja autismi alal. Omandatud kogemusi ja teadmisi on ta jaganud lektorina ja juhendajana Tallinna Ülikoolis ja Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias. Kaili on õpetajale mõeldud elektroonilise juhendmaterjali „Liikumine ja muusika“ koostaja. Kaili on Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Muusikaterapeudina on Kaili Inno töötanud alates 2000. aastast. Kümneaastane töökogemus raske ja sügava vaimupuudega laste päevakeskuses „Käo“ on õpetanud teda tõeliselt kogema heliderikast muusikamaailma. Erivajadusega inimestel on sageli märkimisväärselt piiratud verbaalne eneseväljendus ja side ümbritsevaga. Muusika on sellisel puhul imeliseks „tööriistaks“, mis aitab luua silla kahe maailma vahel. Kaili on töötanud muusikaterapeudina ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses peaajutraumaga täiskasvanutega. Muusikateraapia kasutamine taastusravis aitab luua inimestel turvatunnet ja saavutada isiklikku tasakaalu ning see annab eelduse suurendada nende avatust ja arendada loovust.

Alates 2012.a. töötab Kaili Inno muusikaterapeudina Muusikateraapia Keskuses, tegeledes erivajadusega laste ja täiskasvanutega, emotsionaalselt häiritud laste ja nende peredega ning erinevate psühholoogiliste probleemidega täiskasvanutega.

Olles töötanud paljude erinevate inimestega, usub Kaili, et meil kõigil on olemas võimed muusika vastuvõtmiseks ja muusikaliseks väljenduseks. Muusikateraapia on sundimatu, kuid mõjus viis eneseavastamise ja isiksuse arengu teel.

„Teen seda tööd sellepärast, et anda kõigile võimalus kogeda värvilist helidemaailma.“

Vaata lisaks Kaili Inno CV-d SIIT