Kaili Inno

Kaili Inno on muusikaterapeut, koorijuht, muusikaõpetaja ja koolitaja. Ta on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal ja töötanud mitmete kooridega. Alates 1999. aastast on Kaili Kiili Kunstide Kooli laulu eriala õpetaja ja alates 2001. aastast Rahvusooper Estonia poistekoori õppekoori dirigent. Pikaajaline kogemus laste ja noortega on näidanud muusika olulist mõju isiksuse arengule ja tasakaalule.

Muusikateraapiat õppis Kaili Inno Tallinna Ülikoolis lisaerialana. Edaspidi on ta ennast täiendanud mitmetel praktilistel koolitustel muusikateraapia, eripedagoogika ja autismi alal. Omandatud kogemusi ja teadmisi on ta jaganud lektorina ja juhendajana Tallinna Ülikoolis ja Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias. Kaili on õpetajale mõeldud elektroonilise juhendmaterjali „Liikumine ja muusika“ koostaja. Kaili on Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Muusikaterapeudina on Kaili Inno töötanud alates 2000. aastast. Kümneaastane töökogemus raske ja sügava vaimupuudega laste päevakeskuses „Käo“ on õpetanud teda tõeliselt kogema heliderikast muusikamaailma. Erivajadusega inimestel on sageli märkimisväärselt piiratud verbaalne eneseväljendus ja side ümbritsevaga. Muusika on sellisel puhul imeliseks „tööriistaks“, mis aitab luua silla kahe maailma vahel.

Aastast 2010 töötab Kaili Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses muusikaterapeudina erivajadusega ning peaajutraumaga täiskasvanutega. Muusikateraapia kasutamine taastusravis aitab luua inimestel turvatunnet ja saavutada isiklikku tasakaalu ning see annab eelduse suurendada nende avatust ja arendada loovust.

Olles töötanud paljude erinevate inimestega, usub Kaili, et meil kõigil on olemas võimed muusika vastuvõtmiseks ja muusikaliseks väljenduseks. Muusikateraapia on sundimatu, kuid mõjus viis eneseavastamise ja isiksuse arengu teel.

„Teen seda tööd sellepärast, et anda kõigile võimalus kogeda värvilist helidemaailma.“

Vaata lisaks Kaili Inno CV-d SIIT