Muusikateraapia autismispektri häirega inimestele

Muusikateraapia saab kaasa aidata autistliku inimese suhtlemissoovi tugevdamisele,  sundkäitumise vähendamisele ning  emotsionaalse kogemuse pakkumisele.  Muusika stimuleerib erinevaid ajuosasid ning toetab uute seoste loomist ajus.

Muusikateraapias autistlike inimestega on olulisel kohal  turvalise kontakti loomine, mis on aluseks edasiste teraapia eesmärkide saavutamisel.  Muusikalised tegevused aitavad kaasa ärevuse vähenemisele ning usaldusliku suhte loomisele. Muusikateraapia seanss saab autistlikule inimesele pakkuda turvalist keskkonda, kus on võimalik kogeda ja õppida, et asjadel on teatud funktsioonid ning tähendused.

Töös kasutatakse erinevaid muusikateraapia tehnikaid ja meetodeid, mis keskenduvad peamiselt musitseerimisele. Oluline ei ole kõla kvaliteet, vaid pigem emotsioon, mis muusikasse pannakse ning protsess, mida musitseerides läbitakse. Muusika saab olla autismispektri häirega inimese jaoks oluliseks eneseväljendusvahendiks.

charlie-piano-4-001Muusikateraapia on andnud häid tulemusi autistliku inimese

  • sotsiaalsete oskuste õppimisel ja kujundamisel
  • eneseväljenduse toetamisel
  • tähelepanu ja keskendumisvõime arendamisel
  • sundkäitumise vähendamisel
  • kognitiivsete funktsioonide toetamisel
  • verbaalsete oskuste arenemisel
  • sensomotoorse tunnetuse parandamisel

Muusikateraapia seanss autismispektri häirega lastele ja täiskasvanutele kestab tavaliselt 20-60 minutit. Seansi ja kogu teraapiaprotsessi pikkus sõltuvad iga konkreetse inimese vanusest, näidustustest ja teraapia eesmärkidest.

© Heili Talbak 2015