Muusikateraapia noorukitele

Muusikateraapia on efektiivne teraapia noorukitele nii preventiivses töös, toetades noorusea arenguetappidega toimetulekut kui ka võimalike psüühika- või käitumishäirete puhul. Noorukiiga on seotud paljude uute kogemustega ning ka muutustega nooruki kehas, suhetes ja elukorralduses. See on aeg, mil tuleb vastu võtta olulisi otsuseid näiteks elukoha ja haridustee suhtes. Samaaegselt on olulised nii pereliikmete ootused kui ka iseseisvumine.

IMG_6190Muusika kuulamine ja musitseerimine on loomulikuks toimimisviisiks noorukite eneseregulatsioonis. Muusikaga saab noor parandada või toetada meeleolu ning see võib olla abiks kontakti suurendamiseks näiteks viha, kurbuse, igatsuse või mõne teise tundega. Lisaks toetab muusika igavusega toimetulekut, motiveerib tegevuseks ning aitab keskenduda. Tihti on noorukil omad lemmiklood, mis on seotud oluliste tunnete, mälestuste, inimeste ning kogemustega, võimaldades nendega kontaktis olla või nende eest “põgeneda.”

Noorukite muusikateraapia toimub psühhoterapeutilisel tasandil, kus on oluline roll nii muusikalisel  kui ka verbaalsel osal.  Muusikateraapia hõlmab nii kognitiivset ja sümboolset tasandit kui ka emotsioone ja keha ning aitab seeläbi kaasa kliendi enesetaju paranemisele ja terviklikuma minapildi leidmisele. Muusikateraapia toimub terapeutilises ruumis, mida iseloomustavad turvalisus, struktuur, võimalus loovuse avaldumiseks ja potentsiaalseks muutuseks. Tegemist on protsessiga kogemuse tajumiseks, uurimiseks, sisekaemuste saamiseks ja mõtestamiseks.

Levinumad tehnikad noorukite muusikateraapias on muusika kuulamine, improvisatsioon, laulusõnade analüüs, muusika taasesitamine, laululoomine, relaksatsioon ning muusikast juhitud kujutlus.

Levinumad kaebused, mis noorukeid teraapiasse toovad, on ärevuse, lootusetuse ja segaduse tunne; impulsiivne käitumine; kergesti ärrituvus ja kurvameelsus; elutüdimusmõtted; ebakindlus ja madal eneseusk; ainete tarvitamine ning probleemid suhetes lähedastega. Noorukid saavad ise või koos terapeudiga seada muusikateraapia eesmärgid. Näiteks võib eesmärgiks olla suurema selguse saavutamine oma mõtetest ning tunnetest; tugevuste ja positiivsema minapildi leidmine; toimetuleku parandamine eluolukorraga ja muutustega ning tulevikuplaanide loomine; suurema iseseisvuse saavutamine; sobiva viisi leidmine suhete paranemiseks pereliikmetega, eakaaslastega või teiste oluliste isikutega; vastutuse võtmine ning muutuste toomine oma käitumisse; stressi ja ärevuse mõistmine ja nendega parem toimetulek; turvalises keskkonnas valusate mälestuste läbitöötamine.

Muusikateraapia seansi kestvus noorukitele on 1-1,5 tundi ning tavaliselt on toimumissagedus 1 kord nädalas.

Kuni 18.a. nooruki osalemiseks muusikateraapias on oluline vanema nõusolek. Teraapias osalemisega on seotud ka lapsevanema ootused teraapiaprotsessile, kuid terapeut lähtub siin nooruki motivatsioonist, võimalustest ja vajadustest teraapiaprotsessi eesmärkide saavutamisel. Lapsevanemale antakse üldist teavet nooruki seisundi ja muutuste kohta, kuid oluliste detailide avaldamisel konsulteerib terapeut seda eelnevalt ka nooruki endaga.

© Maarja Metstak 2015