Suhtlemisoskuste loovtreening

Koolitaja: Alice Pehk, PhD

Maht: kuni 16 akadeemilist tundi/ 1-2 päeva

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Eesmärgid:
• Senisest paremad suhtlemisoskused (aktiivne kuulamine, suhtlemistõkete vältimine, konfliktilahendamine, tagasisidestamine jms).
• Oma sisemaailma parem tundmine ja tunnetamine ning seeläbi parem enesejuhtimine ja toimetulek.
• Kaasinimeste individuaalsete eripärade parem mõistmine ja aktsepteerimine ning seeläbi senisest tulemuslikum grupikoostöö.
• Loovuse ja spontaansuse toetamine ja arendamine, uue energia saamine.

Sisu:
Treeningul käsitletakse ja omandatakse, treenitakse või lihvitakse elementaarseid ja vajadusel ka spetsiifilisi suhtlemisoskusi vastavalt tellija vajadustele.
Treeningu õhkkond on vaba ja mänguline.

Koolitusmeetodid:
Twisted Drummers Hands and DrumsMiniloengud; suhtlemisoskuste treeningud, kus lisaks tavapärastele suhtlemistreeningu meetoditele rakendatakse muusikalisi ja teisi loovtegevusi, mis põhinevad peamiselt retseptiivse ja aktiivse muusikateraapia tehnikatel; ajurünnakud, arutelud, grupi- ja eneseanalüüs; videotagasisidega treening (2-päevase koolituse puhul).

Oluline lisainfo:
Treeningul osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
Treeningu programm koostatakse tellija soovidest ja vajadustest lähtudes.

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
+372 5158174
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by