Organisatsioon nagu orkester

Koolitaja: Alice Pehk PhD

Maht: 16 akadeemilist tundi/ 2 paeva (võimalik viia läbi ka kontsentreeritud kujul 1-paevase koolitusena)

Grupi suurus: kuni 20 inimest

ork teamSihtgrupp: Meeskonnad, töögrupid, projektigrupid vms, kes on täheldanud oma töös ebakõlasid, võimalikeks probleemideks näiteks arusaamatused ja pinge tootajate vahel, vastumeelsus ühistegevuseks, möödarääkimised jms ning kes soovivad meeskonnakoostood tulemuslikumaks ja toimivamaks muuta, suurendada ühtsustunnet, leida uudseid ideid ja vaatenurki.

Eesmargid:

  • Teadvustada iga indiviidi osa olulisust meeskonnatoo tulemuslikkuses.
  • Anda võimalus oma sisemaailma paremaks tundmiseks ja tunnetamiseks ning seeläbi paremaks enesejuhtimiseks ja toimetulekuks.
  • Anda oskused kaasinimeste individuaalsete eripärade aktsepteerimiseks, kaastootajate paremaks mõistmiseks ning sellele põhinevaks tulemuslikuks grupikoostooks.
  • Parandada “kooskõla” meeskonnas.
  • Toetada ja arendada loovust ning spontaansust.

Sisu:
Organisatsioonis nagu ka orkestris on oluline iga indiviidi panus selleks, et ühine tegutsemine moodustaks kokkukõlamisel kauni helipildi, mitte kakofoonilise “kassikontserdi”. Treeningul saabki sõna otseses mõttes katsetada, kuidas meeskond orkestrina kokku kõlab ning lihvida hea kooskõla jaoks tarvilikke oskusi.
Koolituse jooksul liigutakse uksikult üldisele: individuaalsest kogemusest grupikoostooni. Alustatakse individuaalsetest muusikalistest kogemustest ning nende analüüsist, enese mõistmisest. Saadud kogemusi reflekteeritakse algul paarides ja/või väikegruppides, hiljem suures grupis ning jõutakse valja grupikoostootegevusteni, milles unikaalsel individuaalsel panusel on oluline roll.

Kasutatavad meetodid: Individuaalsed, grupi- ja paaritood, mis põhinevad peamiselt retseptiivse ja aktiivse muusikateraapia tehnikatel (individuaalsed ja grupi kujutlusharjutused, sh GIM-teraapia; muusikaline vaba eneseväljendus; muusikalisele interaktsioonile ja teistele loovtegevustele põhinevad grupikoostoo ja paaritoo harjutused), miniloengud, arutelud, eneseanalüüs, videotagasisidega harjutused (2-paevase koolituse puhul).

Oluline lisainfo:

   • Osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
   • Tegemist on näidisprogrammiga. Lõplik programm koostatakse tellija vajadustest ja soovidest lahtudes.

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by