MEESKONNA KOKKUKÕLA: loovtreening ettevõtte juhtkonnale

Sihtgrupp:
Ettevõtte juhtkond, kel on vajadus efektiivselt integreerida uusi liikmeid ja/või saavutada parem üksteisemõistmine ja koostöö meeskonnas ning leida uudseid ideid ja vaatenurki.

Koolituse tulemusena:
– on süvenenud ühtekuuluvustunne ja paranenud üksteisemõistmine meeskonnas
– on arenenud enesevaatlusvõime nii isiklikus plaanis kui meeskonna kontekstis
– on osalejad loovamad ja spontaansemad, sh oskavad läheneda ülesannetele ja probleemidele loovamalt, mis võimaldab uudseid lähenemisi ja efektiivseid lahendusi

Koolituse sisu:
Koostoo– Mina indiviidina, mina meeskonnas: käitumis- ja mõttemustrid, hoiakud, ootused, pürgimused
– Koostöö meeskonnas: üksteise kogemine ja mõistmine, rollid, individuaalsed eripärad, enese positsioneerimine
– Ühised loovad ülesande- ja probleemilahendused
– Ühise muusikalise teose loomine

Grupi suurus: kuni 10 inimest
Koolituse kestvus: 8 tundi/ 1 koolituspäev või 16 tundi/ 2 koolituspäeva

Koolitusmeetodid:
Muusika kuulamisele ja musitseerimisele (improvisatsioonile) põhinevad tunnustatud muusikateraapia tehnikad individuaalses ning grupitegevustes, TEAM-GIM. Eneseanalüüs, grupiarutelud, grupitagasiside, videotagasisidega harjutused (2-päevase treeningu puhul).

Treeningul kasutatakse muuhulgas uudset meeskonna arendamise meetodit TEAM-GIM, mille looja on Alice Pehk. Tegemist on muusikast ajendatud interaktiivse grupikujutlusega, mis pakub meeskonnale unikaalse koostöökogemuse, võimaldades fantaasiamaailmas läbi mängida kujuteldavaid meeskonda puudutavaid situatsioone turvalises vormis ning saadud kogemused ja õppetunnid hiljem sobivusel tavaellu rakendada. Meetod võimaldab minna liikvele alateadlikel impulssidel ja tuua teadvusesse seniteadvustamatuid ja –nähtamatuid ressursse ja kitsaskohti nii isiku kui meeskonna tasandil, misläbi on meeskonnal võimalus uudseteks arenguteks ja tulemuslikumaks koostööks.

Koolituse viib läbi muusikaterapeut Alice Pehk, PhD

Oluline lisainfo:

Treeningul osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
Treeningu programm koostatakse tellija soovidest ja vajadustest lähtudes.

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
+372 5158174
alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by