TEAM-GIM: efektiivne meetod meeskonna arendamiseks

Meeskonna arendamisel rakendatav unikaalne efektiivne loovmeetod, mis põhineb interaktiivsele muusikalisele grupikujutlusele. Treeninguid viib läbi meetodi looja ja rakendaja Alice Pehk, PhD.

—————————————————————

TEAM-GIM on meeskonna arendamisel rakendatav loovmeetod, mis on välja kasvanud tunnustatud muusikateraapia meetodist BMGIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music).

Tegemist on muusikast ajendatud interaktiivse grupikujutlusega, mis pakub meeskonnale unikaalse koostöökogemuse, võimaldades fantaasiamaailmas läbi mängida kujuteldavaid meeskonda puudutavaid situatsioone turvalises vormis ning saadud kogemused ja õppetunnid hiljem sobivusel tavaellu rakendada. See tegevus annab grupi liikmetele võimaluse valida oma roll kujutluslikus tegevuses ja olukorras, peegeldades sellega hästi reaalset elu, kuid samas võimaldades proovida käitumis- ja suhtlemisviise, mida tavaelus veel ette võtta ei maldaks.

Spetsiaalselt valitud muusika kujutluste esilekutsujana võimaldab „mängida“ kujutlustega, aitab kujutlustel ja fantaasiatel voolata, ammutada inspireerivaid ideid ning vähendab kriitilist meelt. Liikumised muusikas võimaldavad esile tulla uudsetel aspektidel fookuses oleva suhtes.

Tegevus hõlmab muusika kuulamist kerges relaksatsiooniseisundis, lubades alateadlikel impulssidel minna liikvele, tuua teadvusesse seniteadvustamatut ja neid kogemusi teiste grupiliikmetega koheselt jagada.
Interaktsioon meeskonnaliikmete, muusika ja treeneri vahel teeb TEAM-GIM-i protsessi ainulaadseks.

Treeningu käigus:
– avaneb meeskonna koostööpotentsiaal
– selguvad grupi ressursid ja arengukohad
– peegelduvad individuaalsed eripärad ja tegelikud suhted meeskonnas
– avalduvad varjatud mõtte- ja käitumismustrid
– on võimalus uudsete ja üllatavate aspektide ilmnemiseks nii isiku kui meeskonna tasandil
– areneb meeskonnaliikmete enesejälgimisvõime
– areneb loovus, võimaldades ilmuda uutel ideedel ja perspektiividel
– kogetakse lõõgastust ja rutiinivabadust

Oluline lisateave:
– Meetodi rakendamine on efektiivseim väikegruppides – kuni 8 inimest.
– TEAM-GIM-meetodil võib läbi viia omaette treeningu (pikkus minimaalselt 2 tundi) või kasutada meetodit pikema meeskonnatreeningu osana.

Meetod on unikaalne ja Eestis omab koolitaja Alice Pehk ainsana BMGIM-terapeudi sertifikaati.
Alice Pehk on avaldanud artikli TEAM-GIM meetodist 2015. aastal Inglsimaal Jessica Kingsley Publishers kirjastuse ilmunud teoses “Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy”

Tagasiside SEB panga meeskonnatreeningult selle meetodi rakendamisele:
– Treening andis meeskonnale rohkem ühtekuuluvustunnet ja teineteise paremat mõistmist, avatumad suhted ja erinevate lähenemiste aktsepteerimise.
– Saime võimaluse näha üksteist teises ja pisut ootamatus valguses.
– Meeldiv oli leida koos tegutsedes uusi võimalusi.
– Kogesin enese sisemaailma avardumist, see oli rutiinivaba ja pingeid maandav kogemus.
– Rännakust tekkis meeldiv rahulolu tunne.

Soovi korral viime läbi näidistreeninguid.

Küsige lisainformatsiooni:
Alice Pehk, PhD
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by