Loov motivatsioonikoolitus

Koolitajad: Alice Pehk PhD
Maht: 8 akadeemilist tundi/ 1 õppepäev
Grupi suurus: kuni 12 inimest

Sihtgrupp: Keskastme juhid, meeskonnad, töögrupid

Eesmärgid:

    motivatsioon

  • osalejate teadlikkuse tõstmine motivatsioonist, sh isiklikku motivatsiooni soodustavatest ja takistavatest teguritest meeskonnas ja isiklikul pinnal
  • enesearengu toetamine, enesevaatlusvõime arendamine meeskonna kontekstis
  • teiste meeskonnaliikmete motivaatorite teadvustamine ja väärtustamine ning seeläbi meeskonna ühtekuuluvustunde tugevdamine
  • võimaluse pakkumine tavarutiinist väljumiseks ning uudsete kogemuste ammutamiseks
  • loovuse ja spontaansuse arendamine

Sisu:

Koolitusel antakse lühikäsitlus enesejuhtimisest motivatsiooni teadvustamise kaudu. Osalejad saavad läbi muusikaliste jt loovttegevuste ning neis kogetu analüüsi sõnastada ja teadvustada oma personaalsed motivatsiooni takistavad ja edasiviivad tegurid ning ammutada uusi vaatenurki motivatsiooni soodustavatele teguritele teiste osalejate kogemustest. Koolitus pakub võimaluse õppida paremini tunnetama ja mõistma oma sisemaailma ning avastada endas uut, sealhulgas senikasutamata ressursse.

Õppemeetodid:

Grupitööd, arutelud, miniloeng, muusikateraapia tehnikatele põhinevad loovtegevused, eneseanalüüs.

Oluline lisainfo:

  • Tegemist on näidisprogrammiga. Lõplik programm koostatakse tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by