Meeskonnakoostöö arendamine läbi muusika ja loovtegevuste

Koolitaja: Alice Pehk, PhD

Maht: 16 akadeemilist tundi/ 2 päeva (võimalik viia läbi ka kontsentreeritud kujul 1-päevase koolitusena)

Grupi suurus: kuni 40 inimest

Sihtgrupp: Äsjaloodud meeskonnad, muutunud koosseisuga meeskonnad, aga ka meeskonnad, töögrupid, projektigrupid vms, kes on pikaajaliselt koos tegutsenud, kuid kes soovivad ühtsustunnet veelgi suurendada, koostööd tulemuslikumaks ja toimivamaks muuta, leida uudseid ideid ja vaatenurki.

Eesmärgid:

team music

  • Ühtekuuluvustunde süvendamine meeskonnas.
  • Enesearengu toetamine ja enesevaatlusvõime arendamine meeskonna kontekstis.
  • Loovuse ja spontaansuse toetamine ja arendamine.
  • Koostöös uute võimaluste leidmine ja säilitamine ning seeläbi koostöö edasise tulemuslikkuse soodustamine.
  • Stressi kanaliseerimine, läbipõlemise ennetamine loovtegevuste kaudu.
  • Väljumine argirutiinist, uute vaatenurkade leidmine endale ja meeskonnale

Sisu: Erinevate loovate grupitegevuste sooritamine, alustades lihtsatest struktureeritud grupikoostööle orienteeritud muusikalistest tegevustest (sh juhtimis-allumisprintsiibist lähtuvad, eestvedaja-järgneja kogemust pakkuvad, kiiret otsustusvõimet, valikute tegemist, riski võtmist nõudvad jms harjutused) kuni vaba spontaanse grupiimprovisatsioonini. Lõpp-produkt: ühise muusikalise teose loomine.

Kasutatavad meetodid: Individuaalsed, grupi- ja paaritööd, mis põhinevad peamiselt retseptiivse ja aktiivse muusikateraapia tehnikatel (sh grupi GIM-teraapia, muusikalisele interaktsioonile jt loovtegevustele põhinevad grupikoostöö ja paaritöö harjutused, muusikalised rollimängud, grupi- ja individuaalsed kujutlusharjutused, lõdvestusharjutused), miniloengud, arutelud, videoharjutused.

Oluline lisainfo:

  • Osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
  • Tegemist on näidisprogrammiga. Lõplik programm koostatakse tellija vajadustest ja soovidest lähtudes

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by