ENESEARENG LÄBI MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE

Koolitaja: Alice Pehk PhD
Maht: 4-16 akadeemilist tundi/1-2 päeva
Grupi suurus: kuni 8 inimest

Sihtgrupp:
Inimesed, kes soovivad saavutada paremat enesemõistmist ning seeläbi edasist arengut ja suuremat rahuldust oma elust, parandada toimetulekut, tõsta töösuutlikkust, koguda uut jõudu, eemalduda igapäevarutiinist, võtta aega iseendale.

arengEesmärgid:
– Oma sisemaailma sügavam tundmine ja tunnetamine tänu protsessiõppele, varjatud ressursside leidmine ning seeläbi tulemuslikum enesejuhtimine ja toimetulek.
– Pingete ja stressi leevendamine.
– Loovate lahenduste leidmine probleemidele.
– Loovuse ja spontaansuse toetamine ja arendamine.
– Võimalus väljuda tavarutiinist ning saada uudseid kogemusi. Läbiviidavad tegevused aitavad vältida trafaretseid mõtte- ja käitumismalle ning võimaldavad avada uusi vaatenurki endale ja ümbritsevale.

Sisu:
Enesearengu grupis liigutakse oma sisemaailmas, juhituna muusikast. Otsitakse ja avastatakse enese varjatud külgi, õpitakse neid endas aktsepteerima ning rakendama senikasutamata sisemisi ressursse. Grupivorm annab võimaluse oma kogemuste ja tegevuse hinnanguvabaks reflekteerimiseks ning uute vaatenurkade saamiseks.

Kasutatavad meetodid:
Muusikateraapia tehnikad, mis põhinevad individuaalsetele, grupi- ja paaritegevustele, sh kujutlusmatkad, muusika maalimine, muusikaline improvisatsioon ja interaktsioon, lõdvestumine muusika abil, käelised loovtegevused. Eneseanalüüs, paari- ja grupiarutelud.

Oluline lisainfo:
Osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
– Tegemist on näidisprogrammiga. Lõplik programm koostatakse tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by