LOOVUSPÄEV JUHTIDELE: juht kui dirigent, organisatsioon nagu orkester

Organisatsioonis nagu ka orkestris on oluline nii dirigendi kui iga orkestriliikme panus selleks, et ühine tegutsemine moodustaks kokkukõlamisel kauni helipildi, mitte kakofoonilise “kassikontserdi”. Treeningul saab uurida iseenda sisekõla, katsetada orkestri kokkukõla ning lihvida soovitud kooskõla saavutamise jaoks tarvilikke juhioskusi.

Sihtgrupp:
Tipp- ja keskastme juhid, kes soovivad
conducting– tunda ja tunnetada paremini enda sisemaailma, avastada oma peidetud ressursse
– arendada oskusi kaasinimeste individuaalsete eripärade mõistmiseks ja aktsepteerimiseks
– arendada loovust ja spontaansust – koguda uut jõudu
– saavutada enam rahuldust oma elust ja tööst.

Koolituse tulemuena osalejad:
– tunnevad ja tunnetavad paremini oma sisemaailma, mis viib tulemuslikuma enesejuhtimiseni
– teavad, kuidas saavutada meeskonnas parem orkestrikõla, osates paremini näha, mõista ja aktsepteerida inimeste individuaalseid eripärasid ning need meeskonna heaks tööle panna
– mõistavad erinevate „dirigeerimisvõtete“ toimet meeskonnale
– on loovamad ja spontaansemad ning senisest enam valmis väljuma mugavustsoonist

Koolituse sisu:
– Eneseteadvus kui oluline enese- ja teiste juhtimise tööriist
– Unikaalne inimene: enda ja teiste individuaalsed eripärad ja nende rakendamine tulemuslikku meeskonnatöösse
– Disstress kui puudujääk loovuse rakendamises, loova probleemilahendamise võimalused
– Juht kui dirigent: loovad juhtimisvõtted
– Harmoonia ja kakofoonia meeskonnas

Grupi suurus
: kuni 10 inimest

Koolituse kestvus: 8 tundi/ 1 koolituspäev või 16 tundi/ 2 koolituspäeva

Koolitusmeetodid:
Individuaalsed, grupi- ja paaritegevused, mis põhinevad peamiselt tunnustatud muusikateraapia tehnikatel (sh muusika visualiseerimine, muusikaline interaktsioon, improvisatsioon) ning teistel loovtegevustel; miniloengud, arutelud, eneseanalüüs, videotagasisidega harjutused (2-päevase koolituse puhul).

Koolituse viib läbi muusikaterapeut Alice Pehk, PhD

Oluline lisainfo:
Treeningul osalemine ei eelda muusikalisi teadmisi või oskusi.
Treeningu programm koostatakse tellija soovidest ja vajadustest lähtudes.

Vaata Muusikateraapia keskuse koolitajate poolt läbi viidud treeningute referentse SIIT

Küsige lisainformatsiooni või tellige koolitus:
Alice Pehk, PhD
+372 5158174
alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

või täites allpoololeva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by