Stressi juhtimine ja enesejõustamine

Muusikateraapia Keskuse koolitused ja treeningud koostatakse iga tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Igale treeningule eelneb PÕHJALIK EELTÖÖ (silmast silma või e-posti teel intervjuud või küsitlused, milledest saadav info võetakse aluseks treeningute eesmärgistamisel ja sisu koostamisel) ning koolituse järgne ÜKSIKASJALIK KOOLITAJAPOOLNE TAGASISIDE (kirjalik ja/või suuline) treeningul tehtud tähelepanekutest ning soovitused edasiseks.

Treeningutel osalenutele pakume lisaks koolitustele-treeningutele soovi korral ka PSÜHHOTERAPEUTILIST MUUSIKATERAAPIAT ja/või LOOV-COACHINGUT enesearengu toetamiseks (soodushinnad).

Allpool leiate näidiskoolituste programmid, mida saame treeningute koostamisel soovi korral aluseks võtta:

KOLM SAMMU EDUKA STRESSIGA TOIMETULEKU SUUNAS

STRESSI JUHTIMINE MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE KAUDU

MUUSIKALINE MINDFULNESS’I TREENING

LOOVA ENESEJÕUSTAMISE LÜHITREENING

LÕÕGASTUSPÄEV MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTEGA

LÕÕGASTAVAD LOOVTREENINGUD TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

HELIMEDITATSIOONID

SAATKE MEILE OMA KOOLITUSVAJADUS, täites alloleva vormi:

Written by