Organisatsiooni areng, meeskonnakoostöö, juhtimine

Muusikateraapia Keskuse koolitused ja treeningud koostatakse iga tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Igale koolitusele eelneb PÕHJALIK EELTÖÖ (silmast silma või e-posti teel intervjuud või küsitlused, milledest saadav info võetakse aluseks koolituste eesmärgistamisel ja sisu koostamisel) ning koolituse järgne ÜKSIKASJALIK KOOLITAJAPOOLNE TAGASISIDE (kirjalik ja/või suuline) koolitusel tehtud tähelepanekutest ning soovitused edasiseks meeskonna arendamiseks.

drumsMeeskondade arendamise TERVIKPROGRAMMID sisaldavad lisaks koolitustele-treeningutele soovi korral või vajadusel ka PSÜHHOTERAPEUTILIST MUUSIKATERAAPIAT ja/või LOOV-COACHINGUT meeskonnaliikmete enesearengu toetamiseks.

Allpool leiate näidiskoolituste programmid, mida saame koolituste koostamisel soovi korral aluseks võtta:

LOOVUSPÄEV JUHTIDELE: JUHT KUI DIRIGENT, ORGANISATSIOON NAGU ORKESTER

MEESKONNA KOKKUKÕLA: LOOVTREENING ETTEVÕTTE JUHTKONNALE

SUHTLEMISOSKUSTE LOOVTREENING

EFEKTIIVNE LOOVMEETOD MEESKONNATREENINGUKS – TEAM-GIM

MEESKONNAKOOSTÖÖ ARENDAMINE LÄBI MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE

ORGANISATSIOON NAGU ORKESTER

LOOV MOTIVATSIOONIKOOLITUS

ENESEARENG LÄBI MUUSIKA JA LOOVTEGEVUSTE


SAATKE MEILE OMA KOOLITUSVAJADUS, täites alloleva vormi:

Written by