Muusikateraapia algkursus 2023/2024 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Sügisel 2023 alustab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias järjekordne Muusikateraapia algkursus (20 EAP), õppeprogrammi juht ja põhiõppejõud on Alice Pehk, PhD.

Kursuse eesmärk:
Anda baasteadmised muusikateraapiast ja muusika psühhofüsioloogilisest toimest, muusikateraapia peamistest tehnikatest ja meetoditest ning esmased oskused nende teadmiste rakendamiseks tervise edendamisel erinevates eluvaldkondades nii individuaal- kui rühmatöös. Kursuse läbinutel on võimalik kandideerida osalema Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) Muusikateraapia põhikursusele (40 EAP). 3-aastane muusikateraapia väljaõpe (Muusikateraapia algkursus + põhikursus) annab bakalaureuse kraadi olemasolul minimaalse nõutava haridusliku baasi Muusikaterapeut tase 6 kutse taotlemiseks.

Maht: 20 EAP

Õppekorralduse lühikirjeldus:
Lähiõppe maht: 160 tundi
Iseseisva töö vorm: töö kirjandusega, protsessipäevik, superviseeritud muusikateraapia praktika, lõputöö
Tulemuste kontrolli viis: rühmatööd, seminarid, teoreetiliste teadmiste test, lõputöö kaitsmine
Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osalemine koolituspäevadel (lubatud puudumine 10% lähiõppe mahust; nõutav on osalemine I sessioonil kogu programmi ulatuses ning kõikidel seminaridel), sooritatud seminaritööd, koostatud protsessipäevik, sooritatud praktika, sooritatud teoreetiliste teadmiste test, kaitstud lõputöö.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: EMTA täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.
Õppetöö toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tatari  tn 13, Tallinn.

Õppeprogramm:
Muusikateraapia alused 7 EAP
Terapeutilised oskused 4 EAP
Psühhopatoloogia alused 2 EAP
Muusikateraapia eriseminar 7 EAP
Üksikasjaliku õppeprogrammiga saab tutvuda SIIN

Õppejõud:
Õppeprogrammi juht: Alice Pehk, PhD, muusikaterapeut, paariterapeut
Kaili Inno, MSc, muusikaterapeut
Eve Lukk, PhD, muusika- ja hääleterapeut
Andres Sild, MD, psühhiaater, psühhoterapeut

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu omab põhiteadmisi muusikateraapiast ja muusika toimest, muusikateraapia peamistest tehnikatest ja meetoditest ning algtasemel oskusi nende teadmiste juhendatud rakendamiseks tervise edendamisel nii individuaal- kui rühmatöös.

Õppegrupi suurus: kuni 12 inimest

Õppetöö toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tatari 13, Tallinn.

Registreerumine koolitusele algab mais-juunis 2023
Kui soovite personaalset teavitust registreerumise avanemise kohta, siis saatke palun vastavasisuline e-kiri alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Täiendav info:
Registreerimise ja arveldamisega seotud küsimused: Merit Lassmann tel 6675757 tkk(at)eamt.ee
Koolituse sisu puudutavad küsimused: Alice Pehk alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Written by