01.12.23
Koolitus spetsialistidele: Muusika teadlik ja efektiivne kasutamine töös inimestega

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

Ootame koolitusele psühholooge, terapeute, coache, koolitajaid, massööre jt inimestega töötavaid spetsialiste, keda huvitavad muusika toimemehhanismid ning kes soovivad rakendada muusikat oma töös eesmärgipäraselt ja tulemuslikult.

Aeg: Reede, 1. detsember 2023 kl 10.00-17.15
Koht: Studio MindZ (Telliskivi 57, Tallinn)
Maht: 8 akadeemilist tundi
Koolitaja: Alice Pehk, PhD

Koolituse sisu:
• Ülevaade muusika psühhofüsioloogilisest toimest, tuginedes teaduslikult põhjendatud seisukohtadele.
• Muusika valiku põhiprintsiibid erinevate sihtgruppide ja tegevuste puhul (sh kas ja kuidas muusikat tegevustes kasutada, millistes tegevustes ja keskkondades muusika toetab, millistes segab jms).
• Muusika valiku praktiline töötuba.
• Retseptiivse (kuulamisele põhineva) grupimuusikateraapia omakogemus: eneserefleksiooni võimaldav muusikaline kujutlusmatk.

Koolitus sisaldab palju praktilisi näiteid. Osalejad saavad ise muusika toimet kogeda ja selle üle arutleda.
Koolituse sisu loomisel tuginetakse osalejate tööspetsiifikale. Et praktiline kasu koolitusest oleks suurem, on väga teretulnud osalejate näited muusika kasutamisest oma töös, kus muusika mõju on olnud erinev prognoositust. Saame neid näiteid koolitusel analüüsida ja nende varal õppida.

Koolitusel osalenu:
• omab ülevaadet muusika psühhofüsioloogilise toime põhitõdedest ja esmaseid oskusi nende teadmiste teadlikuks ja eesmärgipäraseks rakendamiseks töös inimestega
• mõistab muusika valiku põhiprintsiipe erinevate sihtgruppide ja tegevuste jaoks
• mõistab muusika teadliku ja eesmärgipärase rakendamise põhimõtteid ning oskab hoiduda muusika ebaefektiivsest kasutamisest

Koolitaja Alice Pehk, PhD on kogenud muusikaterapeut, muusikateraapia õppejõud ja koolitaja, kes on valdkonnas tegutsenud üle 30 aasta. Ta on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis, täiendanud ennast muusikateraapia alal Jyväskylä Ülikoolis ja Taani GIM-teraapia Instituudis ning kaitsnud doktorikraadi Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis. Ta on Muusikateraapia Keskuse asutaja ja juht ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateraapia õppeprogrammide juht ja põhikoolitaja. Ta on Eesti Muusikateraapia Ühingu asutajaliige ning panustanud muusikateraapia arengusse ka rahvusvaheliselt, olles Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni asepresident, kuuludes Euroopa muusikateraapia treeningstandardite komisjoni, osaledes erialaste teadusajakirjade toimetuskolleegiumites ning rahvusvaheliste erialakonverentside teadusnõukogudes. Ta on ka arvukate muusikateraapia ja muusika toime alaste publikatsioonide autor.

 

Koolituse orienteeruv ajakava:
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 virgutuspaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-14.00 lõunapaus (ei sisaldu koolituse hinnas)
14.00-15.30 koolitus
15.30-15.45 virgutuspaus
15.45-17.15 koolitus

Täiendav info:
• Koolituse hinnas sisaldub kohv/tee/maitsevesi ja suupisted terve päeva jooksul. Lõunapausil on võimalik lõunat süüa Telliskivi loomelinnaku erinevates toitlustuskohtades.
• Parkimine stuudio hoovis on tasuta.
• Palume kaasa võtta vahetusjalatsid või kasutada kohapealseid susse.

Koolituse hind: 230 € + km

Registreerumine hiljemalt 24.11.23 k.a või kuni grupi täitumiseni SIIN

Koolitusest loobumisel koolitustasu tagastamise tingimused:
Koolitusest loobumisel rohkem kui 7 ööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% koolituse maksumusest, loobumisel 7-3 ööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 50% koolituse maksumusest. Koolitusest loobumisel 2 ööpäeva ja vähem enne koolituse algust osalustasu ei tagastata.
Koolitusest loobumisest palume teatada e-kirjaga aadressile keskus(at)muusikateraapiakeskus.ee

Lisainfo ja küsimused: alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Written by