Alice Pehk osales Ülemaailmsel Muusikateraapia Kongressil

24.-29. juulini toimus Kanadas Vancouveris järjekordne Ülemaailmne Muusikateraapia Kongress, mis koondab muusikateraapia praktikuid, uurijaid ja koolitajaid üle maailma, et tutvustada uusimaid teadusuuringuid, teraapiameetodeid ning uusi suundumusi muusikateraapia väljaõppes.

Muusikateraapia Keskuse juht Alice Pehk osales sellel muusikateraapia valdkonna suursündmusel.

Kongressi programm oli väga sisutihe. Igal kongressipäeva hommikul oli võimalik kuulata niinimetatud spotlight-ettekandeid (4 lühiettekandest koosnev ettekannete tsükkel ühel läbival hetkel valdkonnas aktuaalselt teemal) esitatuna juhtivate muusikaterapeutide poolt üle maailma. Lisaks täitsid päevi arvukad ettekanded, töötoad ja ümarlauad, paralleelsessioone, mille vahel valida, oli ühes päevas 50-60, jaotatuna 5 ajalisse blokki. Lisaks sai tutvuda arvukate poster-presentatsioonidega ning osaleda raamatuesitlustel.
Alice Pehki huviorbiidis olid muuhulgas uusimad trendid muusikateraapia teadusuuringutes, muusikaterapeutide töö kvaliteeti tagava mentorluse ja supervisiooniga seotud küsimused, samuti erinevatele fookusgruppidele suunatud muusikateraapia spetsiifika, sh eakad, dementsusega kliendid, traumajärgsete seisunditega kliendid, psühhoterapeutilise muusikateraapiaga seotud teemad.
Kongressi käigus toimus ka kaks tihedat sotsiaalset suhtlust võimaldavat sündmust, millede käigus oli võimalik kohtuda vanade kolleegidega ning sõlmida uusi tutvusi ja panna idanema edasisi koostööplaane.

A. Pehk osales kongressil ühe ettekandjana ümarlaual „Music therapy training in Europe: competence based training for clinical practice“ („Muusikateraapia väljaõpe Euroopas: kompetentsidel põhinev väljaõpe kliiniliseks tööks“), tutvustades Euroopa Muusikateraapia Standardite Komisjoni töö tulemusi Euroopa muusikateraapia väljaõppe soovituslike miinimumstandardite väljatöötamisel. Ümarlaual osales arvukalt huvilisi, arutelu oli elav ja sisukas, komisjon sai ümarlaua käigus mitmeid häid ettepanekuid, mida standardite lõppversiooni koostamisel arvesse võtta.
Ümarlaua kokkuvõte on leitav ka konverentsiettekannete kogumikus:
Ala-Ruona, E., Gerlichova, M., Hakvoort, L., Mercadal-Brotons, M., Pehk, A., Voigt, M., Watson, T. (2023). Music Therapy Training in Europe: Competence Based Training for Clinical Practice. Proceedings of the 17th WFMT Congress of Music Therapy, July 24-29, 2023. Vancouver, Canada. Music Therapy Today. WFMT Online Journal, Vol 18/1, 338-339.

A. Pehk tutvustab kongressil kuuldut-kogetut Muusikateraapia Keskuse kollektiivile keskuse suvekoosolekul ning Eesti Muusikateraapia Ühingu liikmetele ühingu suveseminaril. Samuti leiab kongressilt saadud teave rakendust tulevaste muusikaterapeutide väljaõppes Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateraapia õppeprogrammides, mis jätkuvad eeloleval sügisel.

Sündmusel osalemist toetasid SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Suur tänu selle võimaluse eest!

 

 

Written by