Üleskutse annetusteks lastele ja noortele muusikateraapia teenuse osutamiseks

Kutsume üles toetama lapsi ja noori, kes ei saa mingil põhjusel toetust teraapiateks rehabilitatsiooniprogrammidest!

Paljud lapsed ja noored, kellel ilmnevad näiteks probleemid tähelepanu ja keskendumisega, emotsionaalsed kõrvalekalded või suhtlemisprobleemid, mis võivad edasises elus nende toimetulekut oluliselt piirata, kuid mis ei ole arenenud nii kaugele, et nad saaksid meditsiinilise diagnoosi, ei saa selle puudumise tõttu teraapiateks toetust rehabilitatsiooniprogrammidest. Mitmetel nende laste peredest puuduvad piisavad rahalised vahendid, et toetada last läbi erinevate teraapiliste tegevuste, sh läbi muusikateraapia, mis on tõenduspõhiselt efektiivne eelpool nimetatud näidustuste puhul, ennetades häirete ja haiguste väljakujunemist.

Seetõttu kutsume üles kõiki häid inimesi toetama neid lapsi ja noori oma elus parema toimetuleku saavutamisel muusikateraapia kaudu!

Muusikateraapia Keskus ootab Teie annetusi Muusikateraapia Arenduskeskus MTÜ arveldusarvele EE817700771002040847 märgusõnaga „Annetus“.

Muusikateraapia Arenduskeskus MTÜ kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.
Dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused saab tulust maha arvata, kui need on tehtud Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule. Kui kingituse ja annetuse saanud isikud on vastava informatsiooni Maksu- ja Tolliametile edastanud, kantakse tehtud kingituse ja annetuse andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile (allikas: Maksu- ja Tolliameti koduleht).

Kogu annetustest tulev raha rakendatakse lastele ja noortele muusikateraapia teenuse osutamiseks.

Written by