Registreeru supervisioonile

Supervisioon muusikaterapeutidele ja muusikateraapia õppuritele

Registreeru:
Alice Pehk, PhD, EMTR-superviisor
(töötab eesti ja inglise keeles)
Kaili Inno, MSc, muusikateraapia superviisor

REGISTREERU SIIN:

Olen tutvunud ja nõustun Muusikateraapia Keskuse teenuse osutamise tüüptingimustega*