Registreeru supervisioonile

Supervisioon muusikaterapeutidele ja muusikateraapia õppuritele

Registreeru:
Alice Pehk, PhD, EMTR-superviisor
(töötab eesti ja inglise keeles)

REGISTREERU SIIN:

Kliendi nimi

Kliendi esindaja (lapsevanem, hooldaja vm) nimi (lapse või erivajadusega inimese puhul)

Kontakttelefon (nõutav)

E-post (nõutav)

Palun kirjeldage lühidalt teraapiavajadust, olemasolul lisage diagnoos

Soovitud aeg/ lisainfo

Sooduskood