Muusikateraapia põhikursus 2022-2024

Koolitus on mõeldud jätkukoolitusena neile, kel on läbitud Muusikateraapia algkursus, lisaeriala või kõrvalaine Tallinna Ülikooli või Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juures

või muu vastava taseme muusikateraapia koolitus vähemalt 20 EAP mahus (enne EAP-süsteemi rakendumist kursuse lõpetanute puhul on aktsepteeritav lõpetamise hetkel kehtinud koolituse maht). Koolitus täidab hariduslikud nõuded, mis on tarvilikud Muusikaterapeut tase 6 kutse taotlemiseks.

Koolituse kestvus:  2 aastat

Koolituse toimumise aeg: jaanuar 2022 – veebruar 2024
Esialgne õppesessioonide ajakava kevadsemestril 2022:
28.-30.01.22, 4.-6.03.22, 8.-10.04.22, 6.-8.05.22

Koolituse maht: 40 EAP

Koolitus toimub nädalavahetuse sessioonidena (enamasti reedest pühapäevani) enamasti 1x kuus nii kontakt- kui virtuaalõppena

Koolituse hind: 2400 EUR (tasumine semestrite kaupa 4 x 600 EUR, vajadusel on võimalik koostada individuaalne maksegraafik)

Iga kursuslasega sõlmitakse koolitusleping, milles sätestatakse õppuri ja EMTA õigused ja kohustused koolitusperioodil.

Õppe alustamise tingimused:

 • Läbitud Muusikateraapia algkursus EMTA või TLÜ juures, Muusikateraapia lisaeriala või kõrvalaine TLÜ-s või muu vastav muusikateraapia koolitus vähemalt 20 EAP mahus.
 • Läbitud muusikateraapia omakogemus Muusikaterapeut tase 7 kutsekvalifikatsiooniga või sellele vastava kvalifikatsiooniga psühhoteraapia läbiviimise pädevusega muusikaterapeudi juures vähemalt 5 muusikateraapia seansi ulatuses (info muusikaterapeutidest on leitav EMTÜ kodulehel SIIN, terapeudi valik tuleb eelnevalt kooskõlastada programmijuhi Alice Pehkiga e-posti teel alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee)
 • Vähemalt ühe muusikainstrumendi valdamine heal tasemel, elementaarne muusikaline haritus.
 • Soovitav töötamine muusikateraapia alal või muusikateraapia töövõtete igapäevane rakendamine muus tegevuses.
 • Vajalik inglise keele oskus kesktasemel (erialase kirjanduse lugemine, võimalikud välisõppejõudude koolitused)
 • Kutsesobivuse vestlus ja sisseastumiseksam erialas.

Koolitusele vastuvõtt toimub 2 etapis:
1. Dokumendivoor, mille käigus tehakse esmane valik koolitusele pääsejatest.
2. Dokumendivooru edukalt läbinutele toimub kutsesobivuse vestlus ja sisseastumiseksam erialas, sh tuleb kandidaatidel esitada vabal valikul muusikaline etteaste pikkusega 2-3 minutit.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Tunnistuse koopia Muusikateraapia algkursuse/lisaeriala/kõrvalaine läbimise kohta EMTA-s või TLÜ-s või muu vastava 20 EAP mahus muusikateraapia koolituse läbimise tunnistus(ed).
 • Curriculum vitae (lisage kindlasti info muusikateraapia, psühholoogia, psühhoteraapiate vms täiendkoolituste läbimise kohta) pdf-formaadis.
 • Vabas vormis motivatsioonikiri koolitusel osalemiseks (kuni 1 lk A4, pdf-formaadis).
 • Muusikaterapeudi poolt digiallkirjastatud tõend vähemalt 5 muusikateraapia seansi läbimise kohta või garantiikiri, et 5 seanssi saavad läbitud hiljemalt 26.01.2022 (viimasel juhul tuleb esitada tõend seansside läbimise kohta hiljemalt 27.01.2022).
 • Kokkuvõte ühest Teie poolt viimase aasta jooksul läbi viidud muusikateraapia protsessist (kliendi (klientide) tausta lühikirjeldus, lühikokkuvõte teraapiaprotsessist koos teraapia eesmärkide ja tulemustega, maht kuni 3 lk A4, pdf-formaadis).

Dokumendid laadida üles hiljemalt 01.12.2021 kell 21:00 SIIN
Hilisem dokumentide lisamine ei ole võimalik

Dokumendivooru tulemustest teavitatakse iga kandideerijat e-kirja teel hiljemalt 06.12.2021.

Dokumendivooru edukalt läbinud kandideerijad kutsutakse virtuaalsele vestlusele/sisseastumiseksamile 16.-17.12.2021, täpne aeg teatatakse koos dokumendivooru tulemustega.

Täiendav info:

 • EMTA Täienduskoolituskeskuse veebileht
 • Administratiivsed küsimused:
  EMTA Täienduskoolituskeskuse sekretär Merit Lassmann tel 6675757 tkk(at)eamt.ee
  EMTA Täienduskoolituskeskuse juhataja Ene Kangron tel 6675761 ene.kangron(at)eamt.ee
 • Õppetöö sisuga seotud küsimused:
  EMTA Muusikateraapia õppeprogrammi juht Alice Pehk
  alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Written by