Malle Luik

Malle Luik, PhD, on muusikaterapeut, psühholoog ja koolitaja. Ta on lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli, Tallinna Konservatooriumi ja Tartu Ülikooli. Doktorikraadi kaitses Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis. Akadeemiliste õpingute kõrval on ta läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi muusikateraapias (näit. Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli täiendkoolitus 1998- 2000, Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooli Muusikateraapia Instituudi täiendõpe 2002- 2004, Tallinna Ülikooli koolitus 2005- 2006). 2014. aasta sügisel täiendas ta end kolme kuu vältel USA-s Ohio osariigis. Seal õppis Malle muuhulgas ka neuroloogilist muusikateraapiat, mida kasutatakse kõne ja keele, motoorika ning kognitiivsete võimete arendamiseks. M. Luik on läbinud mitmeid psühholoogia/ psühhiaatria ja psühhoteraapia alaseid kursusi (baaskursused süsteemses pereteraapias, kognitiiv-käitumuslikus teraapias ja transaktsioonilises hüpnoteraapias, põhikursus lahenduskeskses lühiteraapias), koolitusi psühhorehabilitatsioonis ja sotsiaaltöö alal (õppereisid Kanadasse, Ungarisse, Soome, Iisraeli) ning grupitöö juhtimises (psühhoanalüütiline grupitöö, agressiivsuse ja sõltuvuskäitumise vähendamise treeningud KKT tehnikate baasil, loovuse arendamine).

Malle Luik’e töökogemus algas 1985. aastal muusikaõpetajana üldhariduskoolis ja muusikakoolides (Tõrva, Alatskivi), jätkates 1997. aastast psühholoogiaõpetajana ja patsiendinõustajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina ning muusikaterapeudina Tartu erinevates asutustes. Põhitöö kõrvalt omab ta psühholoogia- ja muusikateraapia õppejõu kogemust TÜ Õpetajate Seminaris (2000- 2007).

Malle Luik teeb koostööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ning Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate osakonnaga. Paljudes Eesti ühingutes ja organisatsioonides on ta muusikateraapiat läbi viinud selle tutvustamise ja populariseerimise eesmärgil. Ta superviseerib muusikateraapia kursuslasi ja Eesti Muusikateraapia Ühingu liikmeid ning on koolitanud erinevaid kollektiive/ õppijaid emotsionaalsete oskuste arendamise, stressi ja läbipõlemise, agressiivsuse, sõltuvuse/ kassõltuvuse, enesekehtestamise, muusikateraapia jt. teemadel. Käesolevast aastast on ta valitud Eesti Loovteraapia Ühingu poolt kutsekomisjoni liikmeks, mis hakkab lähiajal loovterapeut/ muusikaterapeut kutsetunnistusi välja andma.

Juhtimiskogemust on Mallele andnud Alatskivi Kunstide Kool (1996-98), MTÜ Avita (al. 1998) ja Eesti Muusikateraapia Ühing (2001–2005). Erialaseid ettekandeid on Malle Luik pidanud Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis (2008- 2014), NATO rahvusvahelisel muusikateraapia konverentsil Ankaras (Türgi, 2010 ), Iisraeli Sotsiaalministeerumis (2011), Ameerika Muusikateraapia Assotsiatsiooni konverentsil Louisville’s (Kentucky, 2014) ning Ohio Ülikoolis (2014).

Vaata Malle Luik’e CV-d SIIT