Maarja Metstak

Maarja_2017Maarja Metstak, MSc on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe kunstiteraapiate erialal muusikateraapia suunal. Ta on kaitsnud magistrikraadi 2014. aastal, magistritöö teema “Psühhiaatrilisel ravil viibivate noorukite esmase hindamise meetod muusikateraapias. Tegevusuuring.” Lisaks on ta täiendanud ennast erinevatel muusikateraapia, psühhiaatria ja psühhoteraapia alastel koolitustel. Varasemalt on ta õppinud Kuusalu muusikakoolis klaveri erialal ning G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis muusikateooria erialal. Lisaks on ta täiendanud oma pillimängu oskusi erinevatel kursustel.

Alates aastast 2010 on Maarja praktiseerinud muusikateraapiat psüühikahäiretega laste, noorukite ja täiskasvanutega. Praegu töötab ta alates 2012. aastast Põhja-Eesti Regionaalhaigla Laste ja noorukite osakonnas muusikaterapeudina. Muusikateraapia pakub psühhiaatriahaiglas ravil viibivatele lastele ja noorukitele võimalust saada toetust ravikeskkonnas kohenamiseks ja on lisa informatsiooni allikaks ravimeeskonnale. Muusikateraapia aitab paremini mõista ja toime tulla eluolukorraga, õppida eneseregulatsiooni oskuseid ning saada suuremat kontakti oma emotsioonidega läbi loova ja turvalise keskkonna. Muusikateraapias osalemiseks ei ole vajalik laste ja noorukite varasem kokkupuude musitseerimisega.

Muusikateraapias lastega näeb Maarja võimalust toetada laste arengut erinevates valdkondades. Läbi muusikateraapia on võimalik arendada nii lapse motoorikat, kõne, kontakti, sotsiaalseid oskuseid, keskendumisvõimet, emotsioonide regulatsiooni ja palju muud, mis on vajalikud lapse arengule kaasaaitamiseks. Noorukitele on muusika kuulamine ja musitseerimine loomulik viis eneseregulatsiooniks ning muusikaga tegelemine motiveerib neid. Muusikaga seotud tegevused pakuvad noortele võimalust eneseväljenduseks, suurema teadlikkuse saamiseks iseendast, endas ressursside leidmiseks, oma probleemidega toimetulekuks ning arenguks.