Kadi Arula

Kadi Arula on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala magistriõppe muusikateraapia suunal, magistritöö teema „Muusikateraapia grupitöö rakendamine alushariduse pedagoogide tööalase stressi vähendamiseks ja emotsionaalse enesetunde parendamiseks“. Varasemalt on Kadi töötanud 8 aastat lasteaias muusikaõpetaja ja muusikaringi juhendajana. Paralleelselt õpingutega on Kadi end täiendanud rehabilitatsiooni valdkonnas, erinevatel muusikateraapia, muusikapedagoogika, psühholoogia ja eripedagoogika koolitustel.

Kadil on töökogemus mitmete sihtgruppidega. Ta on praktiseerinud muusikateraapiat põhiliselt sügava ja raske liitpuudega lastega, eakatega ja psüühika- ja sõltuvushäiretega noortega. Muusikaterapeudi teekonda alustas Kadi 2021.a. tugikeskuses rehabilitatsioonimeeskonnas, osutades loovterapeudi individuaal- ja grupiteenuseid sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames. Sealseks sihtrühmaks olid mõõduka intellektihäirega, sh autismispektri häirega, Downi sündroomiga, psüühikahäiretega ja kõneprobleemidega täiskasvanud.

Hetkel töötab Kadi Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses rehabilitatsioonimeeskonnas psüühikahäiretega noortega ja täiskasvanutega. Lisaks viib ta läbi mõõduka parkinsonismi diagnoosiga inimeste muusikateraapia gruppi Muusikateraapia Keskuses.

Teraapiatöö keskmeks peab Kadi kontakti loomist ja kliendikeskset lähenemist, seades esikohale inimese vajadused ja turvalise keskkonna loomist.

Alates 2015.a. on Kadi Eesti Muusikateraapia Ühingu liige ja alates 2023 ühingu juhatuse liige. Alates 2021.a. kuulub Kadi ka Eesti Loovteraapiate Ühingusse.