Alice Pehk

Foto: Andres Putting/ Ekspressmeedia

Foto: Andres Putting/ Ekspressmeedia

Alice Pehk, PhD on psühhoterapeut-muusikaterapeut, paariterapeut, loovuskoolitaja, loov-coach, õppejõud ja muusikateraapia superviisor. Ta on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis (magistritöö teema „Muusika psühhofüsioloogilisest toimest ning selle teraapilistest rakendusvõimalustest”) ning doktorikraadi Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis (töö teema “Searching for the unknown. Phenomenon-oriented study of music performance anxiety in boundaries of psychodynamic approach”/ “Otsides tundmatut. Fenomenile suunatud uurimus muusikute esinemisärevusest läbi psühhodünaamilise vaatenurga“, vaata dissertatsiooni täisteksti: A. Pehk PhD thesis). Alice Pehk on osalenud mitmetel rahvusvahelistel muusikateraapia ning psühhoteraapia-alastel täiendkoolitustel (sh muusikateraapia täiendkoolitus Jyväskylä Ülikoolis 1993-1996, Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli muusikateraapia koolitus 2002-2004, BMGIM-teraapia väljaõpe Taani BMGIM Instituudis 2004-2010, EFT paariteraapia väljaõpe 2016-2018, muusikalise psühhodraama, vokaalteraapia, Nordoff-Robbins meetodi, gestaltteraapia, mänguteraapia, kriisiabi jm koolitustel) ning esinenud arvukate ettekannetega muusika toimest ja muusikateraapiast erialakonverentsidel, seminaridel ja koolitustel nii Eestis kui välismaal.

Alice Pehk on tegelenud psühhoterapeutilise muusikateraapiaga erapraksises alates 1995. aastast, keskendudes ennetavale psühhodünaamilisele lähenemisele nii individuaalses kui grupimuusikateraapias. Ta omab psühhodünaamilise retseptiivse muusikateraapia meetodi The Bonny Method of Guided Imagery and Music rahvusvahelist terapeudisertifikaati. Ta on pikka aega töötanud õppejõu ja teadurina Tallinna Ülikoolis, olles mitmete muusikateraapia õppeprogrammide väljatöötajaks ja alusepanijaks, muusikateraapia lektoriks ning viies läbi muusikateraapia ja muusika toime alaseid uurimusi. Tema käe all on õppinud tänaseks juba ligi 300 potentsiaalset Eesti muusikaterapeuti. Alice Pehk on Muusikateraapia õppeprogrammide juht ja põhiõppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Omades koolitajakogemust juba üle 25 aasta, viib ta läbi muusikateraapia rühmatreeninguid, enesearengugruppe, loenguid muusika toimest ja muusikateraapiast, meeskonnakoolitusi loovmeetodite abil, stressi juhtimise koolitusi jms erinevates institutsioonides Eestis ja välismaal, tema koostööpartnerite ja klientide hulka kuuluvad teiste hulgas Vilniuse Muusika- ja Teatriülikool, Läti Terviseinstituudi Kunstiteraapiate Keskus, Tallinna Lastehaigla, Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Õdede Liit, Self II, EV Kultuuriministeerium, Puuetega Inimeste Koda, SEB Pank, Swedbank, Kaubamaja, Ericsson Eesti, Rimi Eesti, ABB, PERH Psühhiaatriakliinik, Vihula mõis, PRIA jpt.

Alice Pehk tegeleb ka helikeskkondade kujundamise ja audiobrandinguga. Ta on olnud Tallinna Ülikooli Muusikaosakonnas helidisaini õppejõud 2006-2016 (muusika psühhofüsioloogilise toime printsiipide rakendamine helikeskkondade kujundamisel ja helitaustade loomisel) ning Kommunikatsiooni osakonna reklaamierialade õppejõud (muusikaline kommunikatsioon, muusika rakendamine turunduses) 2015-2017.

Alice Pehk on Eesti Muusikateraapia Ühingu asutajaliige ning olnud ühingu esimees aastatel 1995-1999 ja 2013-2015. Ta on olnud Eesti esindaja Euroopa Muusikateraapia Konföderatsioonis (EMTC) 1995-2016, EMTC juhatuse liige ja Põhja regiooni koordinaator 2013-2016, EMTC asepresident 2016-2022 ning alates 2016 kuulub ta Euroopa Muusikateraapia Standardite Komisjoni (EMTS). Ta on olnud kutsutud mitmete rahvusvaheliste erialakonverentside teaduskomiteedesse ning on ka rahvusvahelise muusikateraapia ajakirja Nordic Journal of Music Therapy toimetuskolleegiumi liige. A. Pehk on mitmete muusikateraapia ja muusika toime alaste publikatsioonide autor, sh kirjastuses Routledge ilmunud “International Dictionary of Music Therapy” (2013) ning kirjastuses Jessica Kingsley Publishers ilmunud “Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy” (2015) kaasautor.

Vaata Alice Pehki CV-d SIIT