Alice Pehk CV

Haridus

2012 Doktorikraad muusikateraapias (Magna Cum Laude), Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituut, Saksamaa (doktoritöö teema “Searching for the unknown. Phenomenon-oriented study of music performance anxiety in boundaries of psychodynamic approach”)

1997 Magister Artiumi kraad kunstiteaduste alal, Tallinna Ülikool (magistritöö teema: „Muusika psühhofüsioloogilisest toimest ja selle teraapilisest rakendamisest“)

1991 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (võrdsustatud magistrikraadiga) (Tallinna Konservatoorium), muusikapedagoog-koorijuht (Cum Laude)


Täiendusõpe

2018 Tunnetekeskse paariteraapia väljaõpe (ICEEFT, Hanna Pinomaa)

2017 Praktilised läbirääkimisoskused (EAS, Georg Merilo)

2016 Tunnetekeskse paariteraapia põhikoolitus (ICEEFT, Hanna Pinomaa)

2016 12th European Guided Imagery & Music (GIM) Conference (Ateena, Kreeka)

2016 X Euroopa Muusikateraapia Konverents (Viin, Austria)

2016 Rahvusvaheline konverents “Space for Art Therapies” (Praha, Tshehhi)

2015 Põhjamaade muusikateraapia intensiivkursus (NordPlus)

2015 Lapse ja nooruki psühhopatoloogia (Tartu Ülikool, Madis Parksepp)

2015 Grupidünaamika psühhoterapeutilistes gruppides (EMTÜ, Tiiu Saks)

2015 Psühhoanalüütilise grupipsühhoteraapia ülevaatekursus: Ülekanne ja vastuülekanne grupiprotsessis (EMTÜ, Aili Maar)

2015 Hääl kui algupärane sotsiaalmeedia (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

2014 Muusikateraapia psühhiaatrias (Vilniuse Ülikool ja Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia)

2014 Kombineeritud uuringudisainid (TLÜ, Katrin Niglas)

2014 Nordoff-Robbinsi meetod muusikateraapias (EMTA, Vilmante Aleksiene)

2013 Muusikateraapia hindamis- ja analüüsimeetodid psühhoteraapias, meditsiinilises ravis ja rehabilitatsioonis (EMTA, Esa Ala-Ruona)

2013 Ettevõtja mentorklubi programm (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus)

2013 Uued suunad depressiooni hindamisel ja ravis (Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon)

2012 Õppejõud kvalitatiivse uuringu juhendajana (TLÜ Andragoogika osakond)

2011 Assessment for Psychoanalytic/Jungian Analytic Psychotherapy (Eesti C. G. Jungi Analüütilise Psühholoogia Selts; Maggie Cochrane, Geraldine Godsil, IAAP)

2011 Kuidas mõista lapsi (Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts; Lydia Tischler BAPT, Anita Colloms BAPT, Juliet Hopkins Tavistok Clinic, George Crawford SIHR)

2011 Metameditsiini koolitus edasijõudnutele (International Meta-Medicine Association)

2010 Perekonstellatsioonide kursus (Vis Vitalis)

2004–2010 Muusikateraapia meetodi The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) rahvusvaheline väljaõpe (Taani BMGIM-Instituut)

2005 Teadus- ja arendustegevuse turundus (Helvetia Balti Partnerid; Algis Perens)

2002–2004 Muusikateraapia kui süvapsühholoogiline fenomeno-
loogiline meetod (Prof. Hans-Helmut Decker-Voigt, Hamburgi Muusika- ja Teatriülikool)

2003
Muusikaline psühhodraama (Prof. Emer. Joseph Moreno, Maryville University, USA)

2003
Terapeutilise suhte dimensioonid (Prof. Peter Petersen, Hannover, Saksamaa)

2003 Kultuuriturundus: Fundraising ja sponsorlus (Eesti Muusikaakadeemia; Dennis  Rich, USA)

2002 Kultuuriturundus (Eesti Muusikaakadeemia; Dennis Rich, USA)

2001 Vokaalteraapia (Gianluigi di Franco, Instituto Formazione Musicoterapia, Itaalia)

2000 Õpetamine kõrgkoolis (Tartu Ülikooli Avatud Ülikool)

1999 Nordoff-Robbins’i meetod muusikateraapias (Prof. Clive Robbins, Nordoff-Robbins Center, New York University, USA)

1993–2001
Inglise keele täiendkoolitused (International Language Service, Soros International House, Mainori Keelekeskus)

1993–1996 Muusikateraapia täiendkoolitus, Jyväskylä Ülikool, Soome

1995 Kriisiabi põhikursus, EELK Haiglahingehoiu Keskus

1994 Vibroakustiline teraapia (Olav Skille, Norra)

1992
Gestaltteraapia (Association of Ericksonian Therapy)

1992 Mänguteraapia (Sharon Roper, USA)

1991–1992 Muusikateraapia algkursus (Tallinna Pedagoogikaülikool, Heidi Ahonen-Eerikäinen, Kimmo Lehtonen jt)


Teenistuskäik

2017–   Viru Vangla, muusikaterapeut

2015– Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut, lepinguline õppejõud

2011–  Muusikateraapia Keskus/ Ars Vitae OÜ, juhataja, muusikaterapeut, BMGIM-terapeut, paariterapeut, muusikateraapia superviisor, loovuskoolitaja

2009–   Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus, Muusikateraapia õppeprogrammide juht

2007–2013   Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Muusikaosakond, lepinguline õppejõud BA ja MA õppes (muusikateraapia ained)

2006–2016
   Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, lepinguline õppejõud (Helidisaini kõrvaleriala)

2000–2002 Tallinna Ülikool, Kultuuriteaduskond, koorijuhtimise lektor

1999–2011 Tallinna Filharmoonia, turundusjuht

1996–2006 Tallinna Ülikool, lepinguline õppejõud Psühholoogia ja Muusika osakonnas (Muusikateraapia lisaeriala, Muusikateraapia muusikaõpetuses, Helidisaini lisaeriala)

1996–1998 Tallinna Ülikool, Terviseuuringute labori juhataja kt

1995–2003 Eesti Muusikaakadeemia, lepinguline õppejõud Üldosakonnas (muusikateraapia)

1992–1996 Tallinna Ülikool, Terviseuuringute labori teadur

1991–2006
Tallinna Ülikool, segakoori dirigent

1991–1992 Tallinna Ülikool, Terviseuuringute labori vanemlaborant


Muu erialane tegevus

1997– Loovmeetoditel põhinevad meeskonnatreeningud, organisatsioonide arendamise tervikprogrammid (loovad meeskonnatreeningud,  loovkoolitused, loovcoaching, individuaalne psühhoteraapia), sh Swedbank, SEB, Rimi Eesti, Kaubamaja, Ericsson Eesti, G4S, Olympic Casino Eesti, Telia, Tallinna Sadam, Rahvusraamatukogu, Eesti Õdede Liit jpt.

1995–   Muusikateraapia erapraksis (psühhodünaamiliselt orienteeritud muusikateraapia, BMGIM-teraapia) nii individuaalklientidele kui gruppidele

1995–   Muusikateraapia rühmatreeningud, enesearengugrupid, loengud muusika toimest ja muusikateraapiast erinevates institutsioonides Eestis ja välismaal (sh Tallinna Lastehaigla, Lastekaitse Liit, Professionaalse Psühholoogia Erakool, Self II, Tallinna Rahvaülikool, EV Kultuuriministeerium, Puuetega Inimeste Koda jpt)

2000 Saadete tsükkel muusika toimest Eesti Raadio sarja „Maailmapilt” raames

1995
Saatesari „Muusika kui palsam” Eesti Raadios


Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

2016– European Music Therapy Confederation, asepresident

2016– European Association for Music and Imagery (EAMI), liige

2013–2016 European Music Therapy Confederation, juhatuse liige

2011–2015 Association for Music and Imagery (AMI), liige

2001–2005, 2009–2013   Eesti Kammerkooride Liit, juhatuse liige

2001–2005 Eesti Kooriühing, muusikatoimkonna liige

1995–2016   European Music Therapy Confederation (EMTC), Eesti esindaja

1995–1999, 2013–2015
Eesti Muusikateraapia Ühing, esimees

1990–  Eesti Muusikateraapia Ühing, asutajaliige

 

Osalemine teadusühingutes, nõukogudes, komisjonides, toimetuskolleegiumites

2018-2019 XI Euroopa Muusikateraapia Konverentsi teaduskomitee liige, Aalborg 2019

2017 Eelretsenseeritava muusikateraapia veebiajakirja “Approaches” 2017.a. GIM-teraapia erinumbri toimetuskolleegiumi liige

2015-2016 X Euroopa Muusikateraapia Konverentsi teaduskomitee liige, Viin 2016

2015 Eelretsenseeritava muusikateraapia veebiajakirja “Approaches” 2015.a. EMTC erinumbri toimetuskolleegiumi liige

1997–  Nordic Journal of Music Therapy, toimetuse Eesti kontaktisik


Kutsetunnistused ja sertifikaadid

  • Muusikaterapeut tase 7 kutsekvalifikatisoon, lisapädevused: Muusikateraapia koolitaja, Muusikateraapia superviisor
  • EMTR-Superviisor (Euroopa Muusikateraapia Registri sertifikaat)
  • BMGIM-terapeudi rahvusvaheline sertifikaat
  • Koorijuht tase 6 kutsekvalifikatsioon


Võõrkeeled

Inglise, soome, saksa, vene

———————————————————————–

PUBLIKATSIOONID

Monograafiad ja toimetatud teosed:

Pehk, A. (2012). Searching for the unknown. Phenomenon-oriented study of music performance anxiety in boundaries of psychodynamic approach. Doctoral Thesis, Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Electronic publication, digital archive DIGAR by National Library of Estonia: http://tallinn.ester.ee/record=b2871580~S1.
394 p. ISBN: 978-9949-30-669-5.
Pehk, A. (1996). Muusade kunst aitab elada: muusika psühhofüsioloogilisest toimest ja selle teraapilistest rakendusvõimalustest. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool. 143 lk.
Pehk, A. (toim.) (1996). Muusika loob võimaluse…: Valik artikleid muusika teraapilisest kasutamisest. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool. 137 lk.

Artiklid ajakirjades ja raamatutes:

Inno, K., Kruusmägi, K., Peegel, H. Pehk, A., Raba, R. (2018). Kõik noodid on õiged: muusikateraapia võimalustest erivajadusega inimestele. Sotsiaaltöö, 2/2018, 98-105.
Pehk, A. (2017). Searching for the unknown: A case study with a young lady suffering from music performance anxiety. Approaches, Special Issue on “’Guided Imagery and Music: Contemporary European Perspectives and Developments”. Vol 9 (2), 2017, 311-321.
Pehk, A. (2015). TEAM-GIM: A Creative Group Method for Team Building in Institutions and Organisations. In: Grocke, D., Moe, T. (Eds.) Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers. Pp. 211-220.
Pehk, A. (2015). The “Facing the Shadow” Music Program. In: Grocke, D., Moe, T. (Eds.) Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers. Pp. 329-338.
Pehk, A., Lukk, E., Mõistlik-Tamm, M. (2015). Estonia. Country report on professional recognition of music therapy. Approaches, Special Issue on “Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development”. Vol 7 (1), 2015 , 145-146.
Pehk, A. (2015). Muusikateraapia: müüdid ja tegelikkus. Psühholoogia Sinule, 8/2015, 52-54.
Pehk, A. (2013). Active group music therapy. Creative team training. Emotional processes in music therapy. Therapeutic alliance. In: Kirkland, K. (Ed.) International Dictionary of Music Therapy. London: Routledge. Pp. 2-3, 31, 40-41, 130.
Pehk, A. (2013). Esinemisärevus II. Muusika, 6-7/2013, 20-21.
Pehk, A. (2013). Esinemisärevus I. Muusika, 4/2013, 21-23.
Pehk, A. (2011). Psychodynamic approach to performance anxiety and possible interventions of music therapy. In: Sabatella, P. (Ed.) Evidence for Music Therapy Practice, Research and Education. Selected reedings and Proceedings of the VIII European Music Therapy Congress, May 5-9, 2010, Cadiz, Spain. Granada: Grupo Editorial Universitario. Pp. 227-234.
Lukk, E., Mõistlik, M., Pehk, A. (2011). Three significant steps in the development of music therapy in Estonia. In: Sabatella, P. (Ed.) Evidence for Music Therapy Practice, Research and Education. Selected reedings and Proceedings of the VIII European Music Therapy Congress, May 5-9, 2010, Cadiz, Spain. Granada: Grupo Editorial Universitario. Pp.495-500.
Pehk, A. (2011). Muusika aitab kuulata ennast ja teisi. Pere ja Kodu, 8/2011.
Pehk, A. (2005). Muusikateraapia – tee iseendani. Eesti Töötervishoid 3/2005, pp. 55-59.
Pehk, A. (2002). Muusika versus tabletid? Muusika 8/2002, pp. 30-35.
Pehk, A. (2001). Eneseotsinguil helidemaailmas. Rmt: Rüütel, E., Elenurm, T., Pehk, A., Tomberg, M., Visnapuu, P. Loomismäng. Muusika-, sõna-, liikumis-, kunsti- ja värviharjutusi rühmatööks. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.
Pehk, A. (1998). Improvisation Teaching within Music Therapy Training. Nordic Journal of Music Therapy. Vol 2/1998.
Pehk, A. (1998). Music Therapy: Group Vignettes. Overwiew of Borczon, R. M. Music Therapy: Group Vignettes. Nordic Journal of Music Therapy. Vol. 2/1998.
Pehk, A. (1997). Muusika eneseregulatsiooni vahendina. Haridus 3/1997, lk. 57–59.
ehk, A. (1995). Muusika kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Haridus 3/1995, lk. 76–79.
Pehk, A. (1995). Muusika psühhofüsioloogiline toime. Eesti Arst 6/1995, lk. 542–544.

Publitseeritud konverentsiabstraktid:

Pehk, A. (2016). TEAM-GIM: a creative group method for development of institutions and organisations. Book of abstracts of the 12th European Guided Imagery & Music (GIM) Conference, Athens, Greece, 15th–18th September 2016. Pp. 36-37.
Pehk, A. (2013). Personal Narratives in Musical Group Constellations: A Psychodynamic Music Therapy Method. Book of Abstracts of the 9th European Music Therapy Congress, Oslo, Norway. P. 23.
Pehk, A. (2012). Mina-improvisatsioonid mina-arengu peegeldajatena kahe esinemisärevusega kliendi näitel. Teeside kogumik Kunstiteraapiate konverents “Kunstid tervise heaks” 25.-26.10.2012 Tallinna Ülikoolis. Lk 19.
Pehk, A. (2010). Psychodynamic approach to performance anxiety and possible interventions of music therapy. In: Book of Abstracts of the VIII European Music Therapy Congress, Cadiz, Spain. Pp. 45-46.
Pehk, A. (2010). Problem solving through the creative modelling and active musical imagination. In: Book of Abstracts of the VIII European Music Therapy Congress, Cadiz, Spain. P. 86.
Lukk, E., Mõistlik, M., Pehk, A. (2010). Three significant steps in the development of music therapy in Estonia. In: Book of Abstracts of the VIII European Music Therapy Congress, Cadiz, Spain. Pp. 97-98.
Pehk, A. (2000). Muusika ja tervis. Teoses: Abstraktid rahvusvahelisele konverentsile „Kultuur ja tervis: elukvaliteet muutuvas maailmas“. Tallinn, 1.-2.07.1999. Lk. 93-96.
Pehk, A. (1998). Becoming acquainted with each other through musical improvisation as a technique for getting started with music therapy training course. In: Book of Abstracts of the 4th European Music Therapy Conference. Leuven, Belgium, April 16–19, 1998. P. 138.
Kahusk, N., Pehk, A. (1996).  Influence of Music Depending on Listening Method and Health Status. In: Abstracts to the 3rd Nordic Conference on Music Therapy. Jyväskylä, Finland, June 12 15, 1997.
Pehk, A. (1995). Use of Music in Health Promotion. In: Abstracts to the Seminar “Man, Environment and Health”, Otepää, Estonia, April 21–22. P. 32.
Pehk, A. (1995). Music Therapy in Estonia. In: Book of Abstracts of the 3rd European Music Therapy Conference. Aalborg, Denmark, June 17–20, 1995. P. 98.
Mardi, R., Pehk, A., Rüütel, E., Tamm, S., Vinkel, M. (1995). The Effect of Vibroacoustic Method in Treatment of Stress Related State of Psychosomatic Dyscomfort. In: Abstracts to the Seminar “Man, Environment and Health”, Otepää, Estonia, April 21–22. P. 27.

Uurimuste raportid:

Pehk, A. (2012). Searching for the unknown. Phenomenon-oriented study of music performance anxiety in boundaries of psychodynamic approach. Doctoral Thesis, Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Electronic publication, digital archive DIGAR by National Library of Estonia: http://tallinn.ester.ee/record=b2871580~S1.
394 p. ISBN: 978-9949-30-669-5.
Pehk, A. (1998). Psychphysiological Influence of Music and its Therapeutic Use. The European Music Therapy Research Register, Vol. 3/1998.
Pehk, A. (1997). Muusika psühho-füsioloogilisest toimest ja selle teraapilistest rakendusvõimalustest. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool. (käsikiri)
Pehk, A. (1996). Influence of Music on Man. University of Jyväskylä (Finland), Department of Musicology. 24 p. (käsikiri)

Artiklid ajalehtedes jm populaarses ajakirjanduses

Alates 1993 mitmed artiklid ja intervjuud väljaannetes Postimees, Äripäev, Eesti Päevaleht, Õhtuleht, Tervis Pluss, Tervisetrend, Sensa, Kodutohter, Tervist, Zdorovje Dlja Vseh jm

——————————————————–

TEADUSUURINGUD

2004-2011:
PSÜHHODÜNAAMILISELT ORIENTEERITUD MUUSIKATERAAPIA VÕIMALUSED ESINEMISÄREVUSE LEEVENDAMISEL

Doktoritöö Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudi juures

Teaduslik juhendaja Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt

2002:

MUUSIKATERAAPIA JA VIBROAKUSTILINE TERAAPIA TEISMELISTE TÜDRUKUTE MITTEKLIINILISES RAVIS

Uurimus Tallinna Ülikooli Terviseuuringute Labori juures
Uurimisgrupp: Ingrid Floss, Eiko Kuusik, Eve Lukk, Malle Luik, Ann Ojala, Alice Pehk, Reet Poom-Krabbi, Marika Ratnik, Merle Rohtla, Heli Roos, Eha Rüütel, Marju Saar, Eda Tamm, Heli Zilensk.

1997:

STIMULEERIVA JA SEDATIIVSE MUUSIKA TOIME ERISUSED SARNASE MADALASAGEDUSLIKU STIMULATSIOONI PUHUL

Uurimus Tallinna Ülikooli Terviseuuringute Labori juures
Uurimisgrupp: Alice Pehk (vastutav täitja), Neeme Kahusk, Hele Liiv

MUUSIKA PSÜHHOFÜSIOLOOGILISEST TOIMEST JA SELLE TERAAPILISTEST RAKENDUSVÕIMALUSTEST

Magistritöö Tallinna Pedagoogikaülikooli juures
Juhendaja Maris Kirme, PhD

Pehk, A. (1997). Muusika psühho-füsioloogilisest toimest ja selle teraapilistest rakendusvõimalustest. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool. (käsikiri)

1996:

MUUSIKA TOIME SÕLTUVALT KUULAMISTEHNIKAST JA TERVISLIKUST SEISUNDIST

Uurimus Tallinna Ülikooli Terviseuuringute Labori juures
Uurimisgrupp: Alice Pehk (vastutav täitja), Neeme Kahusk

Kahusk, N., Pehk, A. (1996).  Influence of Music Depending on Listening Method and Health Status. In: Abstracts to the 3rd Nordic Conference on Music Therapy. Jyväskylä, Finland, June 12 15, 1997.

1995:

VIBROAKUSTILINE TERAAPIA STRESSIGA SEOTUD PSÜHHOSOMAATILISTE HÄIRETE RAVIS

Uurimus Tallinna Ülikooli Terviseuuringute Labori juures
Uurimisgrupp: Raul Mardi, Alice Pehk, Eha Rüütel, Saima Tamm, Marge Vinkel

Mardi, R., Pehk, A., Rüütel, E., Tamm, S., Vinkel, M. (1995). The Effect of Vibroacoustic Method in Treatment of Stress Related State of Psychosomatic Dyscomfort. In: Abstracts to the Seminar “Man, Environment and Health”, Otepää, Estonia, April 21–22. P. 27.

——————————————–

STIPENDIUMID

2013

Sihtasutuse Archimedes Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm
Osalemine ettekandega 9. Euroopa Muusikateraapia Kongressil Oslos, Norras.

2012

Sihtasutuse Archimedes Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm

Doktoritöö kaitsmine Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis

2010

EAS Alustava ettevõtja stardi- ja arengutoetus
10.augustist 2010 30. novembrini 2010 aitas Alice Pehk FIE-l muusikateraapia kabineti sisustamiseks vajalikku põhivara soetada ning veebilehte arendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.


Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Margot M. ja Herbert Linna stipendium
Stipendium doktoritöö kirjutamiseks Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis õppeaastaks 2010/2011.

Sihtasutuse Archimedes Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm

Osalemine ettekannetega VIII Euroopa Muusikateraapia Kongressil Cadizis, Hispaanias

Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali stipendium
Osalemine ettekannetega VIII Euroopa Muusikateraapia Kongressil Cadizis, Hispaanias

 

 

2009

Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali stipendium
Esinemis- ja sooritusärevusele keskendatud doktoritöö kirjutamine Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis

 

2008


Sihtasutuse Archimedes Hariduskoostöö keskuse stipendium Grundtvig programm, Täiskasvanuhariduse personali täiendkoolitus

Osalemine Kopenhaagenis, Taanis toimuval kursusel The Bonny Method of Guided Imagery and Music Training Course, Level III, 5. seminar


2006

 

Sihtasutuse Archimedes Socratese programmi stipendium
Grundtvig 3 Training Grants
Osalemine Kopenhaagenis, Taanis toimuval kursusel The Bonny Method of Guided Imagery and Music Training Course, Level III, 1. seminar