Käll Haarde

Käll Haarde on muusikaterapeut, kes on lõpetanud Jyväskylä Ülikooli magistriõppe muusikateraapias ning alates aastast 2014 töötanud AS Fertilitase Haigla rehabilitatsioonimeeskonnas erivajadustega laste ja noortega. Eriti huvitab Källi töö autismispektri häiretega lastega, kus ta näeb muusika suurt potentsiaali just kommunikatsioonioskuste ja emotsionaalse eneseväljenduse toetamisel ja arendamisel. Käll kasutab teraapias peamiselt aktiivseid tegevusi – pillimängu, laulude loomist, liikumist ja draamaelemente.

Käll töösLisaks klassikalistele lähenemistele muusikateraapias huvitavad Källi ka interaktiivsete helikeskkondade lahendused ja kasutamine igapäevases teraapiatöös. Hetkel teeb ta koostööd rahvusvahelises meeskonnas, mis uurib interaktiivse seadme MotionComposer 2.0 praktilisi kasutusvõimalusi muusikateraapia kontekstis.

Aktiivsed tööaastad muusikateraapiamaailmas on Källile kinnitanud, et muusika on võimas vahend, mis arendab ja toetab lapsi kvaliteetsemalt tajuma nii ennast kui teisi enda ümber ning teraapiatunnis liikuma eesmärkide suunas veidi põnevamalt ja mänglevamalt kui nii mõnigi muu teraapia seda võimaldaks. Källi isiklik kogemus on näidanud, et muusikateraapias saab laps või noor peaaegu et alati eduelamuse ja soovib seetõttu ka sinna kiirelt naasta, mis on teraapiaprotsessi edukaks kulgemiseks väga oluline.

Vt Käll Haarde CV-d SIIT