Koolitused esinemisärevusega toimetulekust

Lühikoolitused esinemisärevuse olemusest, tekkepõhjustest, sellega toimetulekust ja selle ennetamise võimalustest.

Esinemis- või sooritusärevus on laialt levinud probleem, millest sageli ei soovita rääkida ning mida lihtsalt püütakse taluda, pidades seda normaalseks esinemise või sooritusega seotud nähtuseks.

Kui mõõdukas hulk ärevust võib avalikku esinemist hoopis toetada, siis ülemäärane ärevuse tase on sooritust märkimisväärselt pärssiv tegur. Esinemisärevust on võimalik oluliselt vähendada ning omandada oskused selle seisundi üle parema kontrolli saavutamiseks. Esinemisärevusega toimetulekut saavad oluliselt soodustada tugiisikud – õpetajad, treenerid, lapsevanemad.

Koolitaja: Alice Pehk, PhD
Muusikaterapeut Alice Pehk on spetsialiseerunud esinemisärevusega toimetulekut soodustavatele teraapiavõtetele ning on kaitsnud sel alal ka oma doktoritöö.

Koolituse maht: 2-8 akadeemilist tundi

Võimalikud käsitletavad teemad (teemade hulk ja valik sõltub tellija vajadustest ja koolituse pikkusest):
– Esinemisärevuse olemus: tekkepõhjused, sümptomid, mõju sooritusele ja elukvaliteedile.
– Ärevust soodustavad ja vähendavad tegurid.
– Ärevuse teadvustamine.
– Efektiivsed ja ebaefektiivsed toimetulekumeetodid.
– Õpetajate, treenerite ja lapsevanemate roll ärevuse suurendamisel ja leevendamisel.
– Ärevuse leevendamise vahendid: iseenesega tegelemise võimalused ja teraapiad, sh näited teraapiajuhtumitest.
– Praktilised harjutused ärevusega toimetulekuks.
– Vaba improvisatsiooni treening õpetajale – töövõtted õpilase esinemisärevusega toimetuleku parandamiseks ja loomingulisuse arendamiseks.
– Muusikateraapilised omakogemused.

Koolitusel kasutatakse õppevormidena loengut, grupitööd, arutelusid ja omakogemust (erinevad hingamis-, lõõgastus- ja muusikateraapia tehnikad). Õppevorm sõltub koolituse mahust ja sisust.

Koolituse programmi koostame tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Koolituse hind alates 250 € + km
Hind sõltub koolituse mahust ja sisust

Küsige koolituspakkumist, täites alloleva vormi:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by