Esinemisärevus: tekkepõhjused ja toimetulek

Koolitaja: Alice Pehk, PhD
Muusikaterapeut Alice Pehk on spetsialiseerunud esinemisärevusega toimetulekut soodustavatele teraapiavõtetele ning on kaitsnud sel alal ka oma doktoritöö.

Koolituse maht: 2-8 akadeemilist tundi

Võimalikud käsitletavad teemad (teemade hulk ja valik sõltub koolituse pikkusest):
– Esinemisärevuse olemus: tekkepõhjused, sümptomid, mõju sooritusele ja elukvaliteedile.
– Ärevust soodustavad ja vähendavad tegurid.
Stage-fright-017– Ärevuse teadvustamine.
– Efektiivsed ja ebaefektiivsed toimetulekumeetodid.
– Õpetajate, treenerite ja lapsevanemate roll ärevuse suurendamisel ja leevendamisel.
– Ärevuse leevendamise vahendid: iseenesega tegelemise võimalused ja teraapiad, sh näited teraapiajuhtumitest.
– Praktilised harjutused ärevusega toimetulekuks.
– Vaba improvisatsiooni treening õpetajale – töövõtted õpilase esinemisärevusega toimetuleku parandamiseks ja loomingulisuse arendamiseks.
– Muusikateraapilised omakogemused.

Koolitusel kasutatakse õppevormidena loengut, grupitööd, arutelusid ja omakogemust (erinevad hingamis-, lõõgastus- ja muusikateraapia tehnikad). Õppevorm sõltub koolituse mahust.

Lõplik programm koostatakse tellija vajadustest ja soovidest lähtudes.

Koolituse tellimiseks palun täitke allolev vorm:

Ettevõtte nimi (nõutav)

Kontaktisiku nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Kontakttelefon

Koolituse teema

Koolitusvajaduse lühikirjeldus

Sooduskood

Written by