Teenused ja hinnad asutustele

TEENUS SELGITUS KESTVUS TERAPEUT, KONSUL-TANT TÖÖ-KEEL ÜHE KORRA HIND SOODUS-TUSED
Muusikateraapia Psühhoterapeutiline muusikateraapia või BMGIM-teraapia  kuni 1:30 Alice Pehk, PhD eesti  inglise 80 € + km Keskuse treeningutel ja koolitustel osalenutele, püsiklientidele. EVEA liikmetele
Loov-coaching Lisaks traditsioonilistele coachingu meetoditele rakendatakse loovtegevusi kuni 1:30 Alice Pehk, PhD eesti inglise 115 € + km Keskuse treeningutel ja koolitustel osalenutele EVEA liikmetele Püsiklientidele
Koolitused ja treeningud Vastavalt tellija vajadustele alates 45 min Alice Pehk, PhD            Roman Timofejev, BSc eesti inglise kokku-leppel EVEA liikmetele Püsiklientidele
Ettevõtte helikuvandi loomine või uuendamine Vastavalt tellija vajadustele Alice Pehk, PhD kokku-leppel Püsiklientidele
Reklaamimuusika valik Raadio- ja telereklaamid Vastavalt tellija vajadus-tele Alice Pehk, PhD kokku-leppel Püsiklientidele
Konsultatsioon muusika rakendamisest Reklaam ja turundus kuni 1:00 Alice Pehk, PhD eesti inglise 115 € + km Püsiklientidele
Helikeskkondade kujundamine Vastavalt tellija vajadustele Alice Pehk, PhD kokku-leppel Püsiklientidele

Registreeru teraapiasse või konsultatsioonile:

Kliendi nimi

Kliendi esindaja (lapsevanem, hooldaja vm) nimi (lapse või erivajadusega inimese puhul)

Kontakttelefon (nõutav)

E-post (nõutav)

Palun kirjeldage lühidalt teraapiavajadust, olemasolul lisage diagnoos

Soovitud aeg/ lisainfo

Sooduskood