Triin Žemžurova

Triin Žemžurova on lõpetanud 2014. aastal Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate bakalaureuse kraadiga muusikateraapia erialal ning on hetkel omandamas magistrikraadi TLÜ Kunstiteraapiate magistriõppes visuaalkunstiteraapiate suunal. Lisaks on ta läbinud erinevaid täiendkoolitusi, sh rehabilitatsiooni valdkonnas, kliendikeskses lähenemises ning autismispektrihäirega inimeste toetamises. Varasemalt on Triin õppinud Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis viiuli erialal ning hilisemalt jätkanud eraviisiliselt vioola õpingutega Tallinnas. Alates 2017. aastast on ta Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Triinul on töökogemus mitmete teraapiasihtgruppidega. Ta on praktiseerinud muusikateraapiat  kogu elukaare ulatuses – Ida-Tallinna Keskhaigla perekoolis läbiviidavatest grupitöödest rasedatega kuni individuaaltööni eakatega vanadekodu keskkonnas. Muusikaterapeudi teekonda alustas Triin 2016.a. päevakeskuse rehabilitatsioonimeeskonnas, osutades loovterapeudi individuaal- ja grupiteenuseid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ning tööalase rehabilitatsiooni ja linnateenuse raames. Sealseks sihtrühmaks olid mõõduka intellektihäirega, sh autismispektrihäirega, erinevate käitumishäiretega, kõneprobleemidega jt täiskasvanud. Lisaks Muusikateraapia Keskusele töötab ta hetkel ka muusikaterapeudina lasteaia toimetuleku rühmades ning sügava ja raske puudega täiskasvanute päevakeskuses.

Teraapiatöö keskmeks peab Triin kontakti loomist ja kliendikeskset lähenemist, seades esikohale inimese vajadused ja turvalise keskkonna loomise. Lastega töös on muusikateraapial kindlast oluline roll selleks, et laps saaks väljendada oma tundeid ohutul ja aktsepteeritud viisil, hoides sealjuures turvalisi piire ja struktuuri, mis toetab lapse tähelepanu ning aitab liikuda seatud eesmärkide poole. Muusika on võti, mis avab palju uksi ning koosloomine pakub elamusi, mis puudutavad.

Vaata Triin Žemžurova CV-d SIIT