Kertu Rummel

Kertu Rummel on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala bakalaureuseõppe muusikateraapia suunal. 2016. aastal jätkas ta õpinguid magistriõppes ning 2019. aasta kevadel on kaitsmas magistritööd teemal „Raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega laste kommunikatsioonioskusi arendav muusikateraapia lühisekkumise mudel“.

Paralleelselt õpingutega on Kertu end täiendanud erinevatel muusikateraapia, psühholoogia, eripedagoogika ja autismialastel koolitustel. 2015. aastast alates on Kertu Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Muusikaterapeudina on Kertu töötanud 2014. aastast alates ning praktiseerinud väga erinevate sihtrühmadega, kelleks on olnud sügava ja raske liitpuudega lapsed, psüühika- ja sõltuvushäiretega noored, eakad ja onkoloogilisi haigusi põdenud lapsed.

Oma teraapiatöös lähtub Kertu konkreetsest kliendist ja tema vajadustest ning integreerib teraapiaprotsessi kõike seda, mis on kliendi jaoks oluline ja teda sisemiselt sütitab. Kertu usub, et muusikateraapia saab pakkuda turvalist, sundimatut keskkonda eneseväljenduseks ja oma sisemaailmaga kontakti loomiseks. Muusikateraapia aitab kaasa õnnestunud häälestumistele ning soodustab turvalist eneseregulatsiooni.

Kuna muusikaga tegelemine ja muusika sees kasvamine on ka Kertut lapsest saadik tähendusrikkal moel kujundanud ja erinevatel eluperioodidel saatnud, soovib Kertu tuua muusikat selle kõige ehedamal moel ka teisteni. Kertu sõnul on iga muusikateraapia protsess omanäoline, põnev ja kordumatu!

Kertu Rummeli CV