Kadri Arula

Kadri Arula on lõpetanud bakalaureuseõppe muusika erialal Goldsmithsi Ülikoolis Londonis, lõpetanud muusikateraapia algkursuse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning kaitsnud muusikateraapia magistrikraadi Roehamptoni Ülikoolis Londonis.

Muusikaterapeudina on Kadri töötanud neuroloogiahaiglas Royal Hospital for Neuro-disability, erivajadustega laste koolis Charlton Park Academy ja psühholoogiliste probleemidega täiskasvanutega.

Hetkel töötab ta Muusikateraapia Keskuses erivajadusega lastega, Käo Tugikeskuses erivajadustega täiskasvanutega ning on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud kursusel “Sissejuhatus muusikateraapiasse”, mis on teeninud 2019. aastal e-kursuse kvaliteedimärgi.

Kadri lähenemine on eelkõige kliendikeskne. Kadri leiab, et teraapia tähtsaimaks alustalaks on ausa ja tugeva usaldussuhte loomine kliendi ja terapeudi vahel. Muusikateraapia puhul ei ole pillimängu- ega lauluoskus oluline. Kesksel kohal on enese väljendamine läbi muusika, sest sõnadest võib tihtipeale jääda vajaka.

Kadri Arula CV