Heili Peegel

Heili Peegel on lõpetanud Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate eriala bakalureuseõppe muusikateraapia suunal ning on end hetkel täiendamas samal erialal magistriõppes. Heili on õppinud Kuusalu muusikakoolis klaveri erialal. Hiljem on ta osalenud erinevate kooride koosseisus ning täiendanud pillimängu oskusi mitmetel erinevatel kursustel.

Heili kitarr vaikeAlates 2009. aastast on Heili töötanud muusikaterapeudina erivajadustega inimestega. Tema klientideks on olnud väga erineva diagnoosiga lapsed ning täiskasvanud. Muusikateraapia saab erivajadustega inimestele pakkuda turvalist keskkonda eneseväljenduseks ning pakkuda võimalust erinevate oskuste arendamiseks. Heili usub, et läbi muusika saab inimene kohtuda iseendaga ning õppida end paremini tundma.

Omades kokkupuudet peredega, kus kasvab erivajadusega laps, näeb Heili, et muusikateraapial saab olla oluline roll nii lapse kui ka vanema toimetuleku toetamisel.

Vaata Heili Peegeli CV-d SIIT