Teenused ja hinnad

TEENUS SELGITUS KESTVUS TERAPEUT, KONSULTANT TÖÖ-KEEL ÜHE KORRA HIND SOODUS-TUSED
Muusikateraapia
Registreeru
Psühhoterapeutiline muusikateraapia
(sh BMGIM-teraapia) täiskasvanutele

Psühhoterapeutiline muusikateraapia
täiskasvanutele

kuni 1:30

 

kuni 1:30

Alice Pehk, PhD
(hetkel uusi kliente ei võta) 

Kaili Inno, MSc

eesti  inglise  

85 €

 

65 €

statsionaar-setele üliõpilastele, muusika-teraapia õppuritele, SKA Ohvriabi klientidele
Erivajadusega lastele ja täiskasvanutele kuni 1:00 Heili Peegel, BSc
Kertu Rummel, MSc
Kaili Inno, MSc
eesti
inglise
    50 € võimalik taotleda toetust TÜ Kliinikumi Lastefondilt, KOV rehabilitatsi-oonitoetust
Noorukitele kuni 1:30 Kaili Inno, MSc eesti
inglise
    65 €  SKA Ohvriabi klientidele
Grupimuusikateraapia, erinevad sihtgrupid kuni 1:30 Alice Pehk, PhD
Heili Peegel, MSc
Kaili Inno, MSc
eesti   inglise  15-30 € statsionaar-setele üliõpilastele, muusika-teraapia õppuritele
Muusikateraapia supervisioon
Registreeru
Individuaalne, professionaalidele ja õppuritele kuni 1:00 Alice Pehk, PhD
Kaili Inno, MSc
eesti inglise

60 €
50 €

muusika-teraapia õppuritele
Paariteraapia
Registreeru
Tunnetekeskse paariteraapia (EFT) ja psühhodünaamilise muusikateraapia baasil kuni 1:30 Alice Pehk, PhD eesti, inglise 85 €
Jooga
Registreeru
 

Individuaalne jooga

 

kuni 1:30 Kelly Hrupa eesti, inglise

55 €

Loov-coaching
Registreeru
Lisaks traditsioonilistele coachingu tehnikatele
rakendatakse loovmeetodeid
kuni 1:30 Alice Pehk, PhD eesti inglise     115€ Keskuse treeningutel ja koolitustel osalenutele, püsiklientidele, EVEA ja BNI liikmetele
Konsultatsioon muusika rakendamisest
Registreeru
Reklaam, turundus jm kuni 1:00 Alice Pehk, PhD eesti inglise     115 € püsiklientidele, EVEA ja BNI liikmetele
Konsultatsioon seminari- või lõputööks
Registreeru
Õpilased ja üliõpilased kuni 1:00 kokkuleppel eesti inglise     alates       30 €

 

Hinnakiri kehtib alates 01.02.2020

 

Muusikateraapia Keskuse teenuste osutamise tüüptingimused:

  • 1 teraapiaseansi, supervisiooni, coachingu või konsultatsiooni kestvus vastavalt kliendile ja näidustusele kuni 1,5 tundi (vt pikkust ülalpool asuvast tabelist), soovituslik seansside tihedus on tavaliselt 1x nädalas. Protsessi pikkus sõltub näidustusest/diagnoosist, tegevuse eesmärkidest ja kliendi edenemisest protsessis. Teraapia, supervisiooni, coachingu või konsultatsioonide toimumise täpne raamistik lepitakse iga kliendiga personaalselt kokku.
  • Tasu teenuse eest vastavalt hinnakirjale. Tasumine toimub arve alusel kuu algul eelmisel kuul saadud teenuste eest.
  • Ootamatute takistuste korral saab teenuse aega muuta ja tühistada. Palume sellest terapeuti teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega. Hilisemal teavitamisel või mitteteatamisel arvestatakse seansitasu teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ja selle eest tuleb tasuda tavalises korras.
  • Palume teraapiaseansile, konsultatsioonile vm teenusele hilinemisest teavitada terapeuti, helistades või saates sms-i või kasutades selleks teisi terapeudiga kokku lepitud kommunikatsioonivahendeid. Kui Te ei ole terapeuti hilinemisest teavitanud, ootab terapeut klienti 15 minutit alates kokkulepitud seansiajast, misjärel on terapeudil õigus lahkuda.
  • Kui klient lõhub tahtlikult muusikainstrumendi või muu Muusikateraapia Keskuse või Veerenni Tervisekeskuse inventari, siis hüvitab ta uue samaväärse instrumendi, seadme või muu inventari maksumuse või katki läinud inventari parandustööde maksumuse täies mahus Ars Vitae OÜ-le.
  • Muusikateraapia Keskus arhiveerib ja töötleb klientide isikuandmeid vastavalt seadusele. Isikuandmete vastutav töötleja on Ars Vitae OÜ, registrikood 12211498, aadress Veerenni 53a, Tallinn, telefon 5158174, e-post info(at)muusikateraapiakeskus.ee