Teenused ja hinnad

TEENUS SELGITUS KESTVUS TERAPEUT, KONSULTANT TÖÖ-KEEL ÜHE KORRA HIND SOODUS-TUSED
Muusikateraapia
Registreeru
Individuaalne muusikateraapia või BMGIM-teraapia täiskasvanutele psühhodünaamilise psühhoteraapia baasil kuni 1:30 Alice Pehk, PhD eesti  inglise

     70 €/
esma-kohtumine
90 €

statsionaar-setele üliõpilastele, muusika-teraapia õppuritele, EVEA liikmetele
Erivajadusega lastele ja täiskasvanutele kuni 1:00 Maarja Metstak, MSc
Heili Peegel, BSc
Käll Kruusmägi, MA
Malle Luik, PhD
eesti
inglise
    45 €/ esma-kohtumine
60 €
võimalik taotleda KOV rehabilitatsi-oonitoetust
(Psüühikahäiretega) noorukitele kuni 1:30 Maarja Metstak, MSc
Käll Kruusmägi, MA
Malle Luik, PhD
eesti
inglise
    55 €/ esma-kohtumine
70 €
Grupimuusikateraapia, erinevad sihtgrupid kuni 1:30 Alice Pehk, PhD
Maarja Metstak, MSc
Heili Talbak, MSc
Käll Kruusmägi, MA
eesti   inglise    15-30 € statsionaar-setele üliõpilastele, muusika-teraapia õppuritele
Muusikateraapia supervisioon
Registreeru
Individuaalne, professionaalidele ja õppuritele kuni 1:00 Alice Pehk, PhD eesti inglise     50 € muusika-teraapia õppuritele
Vibroakustiline teraapia
Registreeru
 Individuaalne  kuni 00:45 (esma- kohtumine kuni 1:00)  Alice Pehk, PhD eesti inglise  30 €/ esma-kohtumine 40 €  EVEA liikmetele
Jooga
Registreeru
Individuaalne

Grupijooga

4 grupijooga kaart

kuni 1:30/
kuni 2:00 kuni 1:00
Kelly Hrupa eesti, inglise

35 €/ 40€

10 €

32 €

Coaching loovmeetoditel
Registreeru
Lisaks traditsioonilistele coachingu tehnikatele
rakendatakse loovmeetodeid
kuni 1:00 Alice Pehk, PhD eesti inglise     110 € Keskuse treeningutel ja koolitustel osalenutele, püsiklientidele, EVEA liikmetele
Konsultatsioon muusika rakendamisest
Registreeru
Reklaam, turundus jm kuni 1:00 Alice Pehk, PhD eesti inglise     110 € püsiklientidele, EVEA liikmetele
Konsultatsioon seminari- või lõputööks
Registreeru
Õpilased ja üliõpilased kuni 1:00 kokkuleppel eesti inglise     30 €

 

Muusikateraapia Keskuse teenuse osutamise tüüptingimused:

  • 1 teraapiaseansi kestvus vastavalt kliendile ja näidustusele kuni 1,5 tundi (vt pikkust ülalpool asuvast tabelist), soovituslik seansside tihedus on tavaliselt 1x nädalas. Teraapiaprotsessi pikkus sõltub näidustusest/diagnoosist, teraapia eesmärkidest ja kliendi edenemisest teraapiaprotsessis. Teraapia toimumise  täpne raamistik lepitakse iga kliendiga personaalselt kokku.
  • Tasu teenuse eest vastavalt hinnakirjale. Tasumine toimub arve alusel kuu algul eelmisel kuul toimunud seansside eest.
  • Ootamatute takistuste korral saab teraapiaaega muuta ja tühistada. Palume sellest terapeuti teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega. Hilisemal teavitamisel või mitteteatamisel arvestatakse seansitasu teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ja selle eest tuleb tasuda tavalises korras.
  • Kui klient teeb katki muusikainstrumendi või muu Muusikateraapia Keskuse või Veerenni Tervisekeskuse inventari, siis hüvitab ta uue samaväärse instrumendi, seadme või muu inventari maksumuse või katki läinud inventari parandustööde maksumuse täies mahus Ars Vitae OÜ-le.