Muusikateraapia põhikursus 2018-2020

Koolitus on mõeldud jätkukoolitusena neile, kel on läbitud Muusikateraapia algkursus, lisaeriala või kõrvalaine Tallinna Ülikooli või Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juures

või muu vastava taseme muusikateraapia koolitus vähemalt 15 EAP mahus (enne EAP-süsteemi rakendumist kursuse lõpetanute puhul on aktsepteeritav lõpetamise hetkel kehtinud koolituse maht). Koolitus täidab hariduslikud nõuded, mis on tarvilikud Muusikaterapeut tase 6 kutse taotlemiseks.

Koolituse kestvus:  2 õppeaastat

Koolituse toimumise aeg: oktoober 2018 – juuni 2020

Koolituse maht: 40 EAP

Koolitus toimub nädalavahetuse sessioonidena (reedest pühapäevani) enamasti 1x kuus

Koolituse hind: 1900 EUR (tasumine semestrite kaupa 4 x 475 EUR; võimalik koostada individuaalne maksegraafik)

Iga kursuslasega sõlmitakse koolitusleping, milles sätestatakse õppuri ja EMTA õigused ja kohustused koolitusperioodil.

Õppe alustamise tingimused:

 • Läbitud Muusikateraapia algkursus TLÜ või EMTA juures, Muusikateraapia lisaeriala või kõrvalaine TLÜ-s või muu vastav koolitus vähemalt 15 EAP mahus.
 • Läbitud muusikateraapia omakogemus vähemalt 5 muusikateraapia seansi ulatuses kvalifitseeritud muusikaterapeudi juures (terapeudi kvalifikatsioon peab vastama Muusikaterapeut tase 7 kutsekvalifikatsioonile; terapeudi valik tuleb eelnevalt kooskõlastada õppeprogrammi juhi Alice Pehkiga alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee )
 • Vähemalt ühe muusikainstrumendi valdamine heal tasemel, elementaarne muusikaline haritus.
 • Soovitav töötamine muusikateraapia alal või muusikateraapia töövõtete igapäevane rakendamine muus tegevuses.
 • Vajalik inglise keele oskus kesktasemel (erialase kirjanduse lugemine, välisõppejõudude koolitused)
 • Kutsesobivuse vestlus ja sisseastumiseksam erialas.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Tunnistuse koopia Muusikateraapia algkursuse/lisaeriala/kõrvalaine läbimise kohta TLÜ-s või EMTA-s või muu vastava koolituse läbimise tunnistus.
 • Curriculum vitae (lisage kindlasti info muusikateraapia, psühholoogia, psühhoteraapiate vms täiendkoolituste läbimise kohta).
 • Vabas vormis motivatsioonikiri koolitusel osalemiseks (kuni 1 lk A4).
 • Muusikaterapeudi poolt digiallkirjastatud tõend vähemalt 5 muusikateraapia seansi läbimise kohta või garantiikiri, et 5 seanssi saavad läbitud hiljemalt 30.09.2018 (viimasel juhul tuleb esitada tõend hiljemalt 01.10.2018).
 • Kokkuvõte ühest viimase aasta jooksul läbi viidud muusikateraapia protsessist (kliendi (klientide) tausta lühikirjeldus, lühikokkuvõte teraapiaprotsessist koos teraapia eesmärkide ja tulemustega, maht kuni 3 lk A4).

Dokumendid saata digiallkirjastatult e-kirjaga hiljemalt 25. mail 2018 aadressile alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee. Palume kõikidele esitatavatele dokumentidele lisada enda perekonnanimi.

Dokumendivooru tulemustest teavitatakse iga kandideerijat e-kirja teel hiljemalt 5. juunil 2018.

Dokumendivooru edukalt läbinud kandideerijad kutsutakse vestlusele/sisseastumiseksamile juunis, täpne aeg teatatakse koos Dokumendivooru tulemustega.

Koolituse õppekava ja koolituse info on kättesaadavad EMTA kodulehel.

Lisainfo:
Alice Pehk
Muusikateraapia õppeprogrammi juht
alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

 

Written by