Muusikateraapia algkursus 2018/2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Oktoobris 2018 alustab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias järjekordne Muusikateraapia algkursus (20 EAP) Muusikateraapia kõrvaleriala raames. Järel on 1 vaba koht!

Kursuse eesmärk:
Anda baasteadmised muusikateraapiast ja muusika psühhofüsioloogilisest toimest, muusikateraapia peamistest tehnikatest ja meetoditest ning esmased oskused nende teadmiste rakendamiseks tervise edendamisel erinevates eluvaldkondades nii individuaal- kui rühmatöös. Kursuse läbinutel on võimalik kandideerida osalema Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) Muusikateraapia põhikursusele (40 EAP). 3-aastane muusikateraapia väljaõpe (Muusikateraapia algkursus + põhikursus) annab bakalaureuse kraadi olemasolul minimaalse nõutava haridusliku baasi Muusikaterapeut tase 6 kutse taotlemiseks.

Maht: 20 EAP

Õppekorralduse lühikirjeldus:
Lähiõppe maht: 120 tundi (enamasti 3-päevased sessioonid reedest pühapäevani ca 1x kuus, koolituspäeva pikkus 6-8 tundi)
Iseseisva töö vorm: töö kirjandusega, protsessipäevik, superviseeritud muusikateraapia praktika, lõputöö
Tulemuste kontrolli viis: rühmatööd, seminarid, teoreetiliste teadmiste test, lõputöö kaitsmine
Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osalemine koolituspäevadel (lubatud puudumine 10% lähiõppe mahust; nõutav on osalemine I sessioonil kogu programmi ulatuses ning kõikidel seminaridel), sooritatud seminaritööd, koostatud protsessipäevik, sooritatud praktika, sooritatud teoreetiliste teadmiste test, kaitstud lõputöö.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: EMTA täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.

Õppeprogramm:
Muusikateraapia alused 7 EAP
Terapeutilised oskused 4 EAP
Psühhopatoloogia alused 2 EAP
Muusikateraapia eriseminar 7 EAP
Üksikasjalikumat programmi vaadake EMTA kodulehelt SIIT

Põhiõppejõud:
Alice Pehk, PhD, muusikaterapeut
Kaili Inno, MSc, muusikaterapeut
Andres Sild, MD, psühhiaater, psühhoterapeut
Roman Timofejev, MSc, psühholoog, pere- ja paariterapeut, suhtlemistreener

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu omab põhiteadmisi muusikateraapiast ja muusika toimest, muusikateraapia peamistest tehnikatest ja meetoditest ning algtasemel oskusi nende teadmiste juhendatud rakendamiseks tervise edendamisel nii individuaal- kui rühmatöös.

Õppegrupi suurus: kuni 12 inimest

Kursuse tasu: 950 EUR
Tasumine EMTA poolt väljastatava arve alusel.
Kokkuleppel on võimalik osadena tasumine individuaalse maksegraafiku alusel.

Registreerumine kuni 15.09.2018 või kuni kohtade täitumiseni.
Registreerumine EMTA siseveebis järgmiselt:
1. Registreerige ennast EMTA siseveebi kasutajaks, täites vastava vormi kõik väljad ja vajutades seejärel nupule “Salvesta”. Sisenege kasutaja ja parooliga keskkonda.
2. Valige avanevast menüüst Muusikateraapia algkursus 2018/2019 ning vajutage “registreerun”.
Registreeruda saab SIIN

NB! Kursusele pääsemiseks tuleb esitada vabas vormis MOTIVATSIOONIKIRI, milles tuleb põhjendada oma kursusele asumise soovi. Motivatsioonikiri pikkusega kuni 1 A4 lk esitada samaaegselt registreerumisega, saates selle aadressile alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Kursusele pääsemisest teavitatakse Teid e-kirjaga.

Täiendav info:
Registreerimise ja arveldamisega seotud küsimused: Merit Lassmann, tel 6675 757, e-post tkk(at)ema.edu.ee
Koolituse sisu puudutavad küsimused: Alice Pehk, e-post alice.pehk(at)muusikateraapiakeskus.ee

Written by