About: alice

Recent Posts by alice

Muusika ja helid töökeskkonnas: toetajad või segajad?

Koolitaja: Alice Pehk, PhD Maht: 1-4 akadeemilist tundi Sihtgrupp: ettevõtete juhid, personalitöötajad ja töötervishoiu spetsialistid Koolituse sisu (käsitletavate teemade hulk sõltub koolituse pikkusest): Kuidas ja miks muusika meid mõjutab? Kas ja kuidas muusikat töökeskkonnas kasutada? Millistes tegevustes ja keskkondades muusika toetab, millistes segab? Kuidas on taustamuusika toime seotud inimese isiksusega ja elupagasiga? Kuidas rakendada muusikat eneseregulatsioonis?…

Ootame e-nõustamisele!

Psühholoogiline turvatunne on praeguses määramatuse olukorras üheks võtmeküsimuseks. Seetõttu käivitasime riigis kehtiva eriolukorra ajaks eriteenusena e-nõustamise, mida pakume kaugteenusena e-kanalite vahendusel.

Recent Comments by alice

    No comments by alice yet.