About: alice

Recent Posts by alice

Muusika ja helid töökeskkonnas: toetajad või segajad?

Koolitaja: Alice Pehk, PhD Maht: 1-4 akadeemilist tundi Sihtgrupp: ettevõtete juhid, personalitöötajad ja töötervishoiu spetsialistid Koolituse sisu (käsitletavate teemade hulk sõltub koolituse pikkusest): Kuidas ja miks muusika meid mõjutab? Kas ja kuidas muusikat töökeskkonnas kasutada? Millistes tegevustes ja keskkondades muusika toetab, millistes segab? Kuidas on taustamuusika toime seotud inimese isiksusega ja elupagasiga? Kuidas rakendada muusikat eneseregulatsioonis?…

Ootame e-nõustamisele!

Psühholoogiline turvatunne on praeguses määramatuse olukorras üheks võtmeküsimuseks. Seetõttu käivitasime riigis kehtiva eriolukorra ajaks eriteenusena e-nõustamise, mida pakume kaugteenusena e-kanalite vahendusel.

Loov-coaching

Loov-coachingus rakendatakse traditsiooniliste coachingu-tehnikate kõrval erinevaid loovtegevusi, mis võimaldavad minna kaugemale ratsionaalsetest niigi juba teadvustatud hoiakutest ning kaasata alateadvuse ressursse, et jõuda ummikseisude, konfliktide, tööstressi või läbipõlemise tegelike põhjusteni ja seeläbi soovitud muutusteni. Loov lähenemine fookuses olevale probleemistikule aitab näha olukordi uue nurga alt, märgata ja mõista seni peidetud käitumis- ja mõttemustreid, aitab kaasa paremale…

Recent Comments by alice

    No comments by alice yet.